การใช้งานและตั้งค่าช่องทางเงินสดย่อย

เงินสดที่เตรียมไว้สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เช่น ซื้อกระดาษ ปากกา มูลค่า 500 บาท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้จ่าย โดยปกติจะมีการกำหนดวงเงินจำนวนหนึ่งขึ้นมาถือไว้ และมีการจ่ายคืนเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในทุกๆเดือน

เงินสดย่อยต่างจากเงินสดอย่างไร?
เงินสด (cash on hand) คือจำนวนเงินสดทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ได้คำนึงว่าเงินสดนั้นจะอยู่ในบัญชีธนาคารหรืออยู่ในกระเป๋า เงินจำนวนนั้นสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ในระยะเวลา 90 วันหรือน้อยกว่า ปกติเราจะใช้เงินสดเก็บอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเป็นหลัก

วิธีการเปิดการใช้งานเงินสดย่อย

เริ่มแรกเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า >> บัญชีการเงิน >> ช่องทางชำระเงิน >> เงินสดย่อย
คลิกปุ่ม “+เพิ่มบัญชีรับเงิน


ข้อมูลที่สำคัญในการสร้างเอกสาร

1. ชื่อเรียกบัญชี “เงินสดย่อย”
2. เลขที่เอกสาร
“สร้างใหม่” คือการสร้างเลขที่เรียงเอกสารใหม่
“ใช้เลขที่มีอยู่ในระบบ” คือเลขเอกสารที่เคยสร้างในช่องทางอื่นๆมาแล้ว
3.ยอดยกมา คือเงินที่เหลืออยู่ในเงินสดย่อยก่อนจะเริ่มมาใช้ระบบ SMEMOVE
เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึก

เมื่อทำการตั้งค่าสำเร็จแล้วเวลามีการจ่ายชำระจะมีให้เลือกช่องทางเงินสดย่อยแสดงขึ้นมา

การเคลียร์ยอดของเอกสาร(การรวบจ่าย) และการตั้งยอดยกมาของเงินสดย่อย

วิธีการเคลียร์ยอดจากการจ่ายเงินสดย่อย
เริ่มแรกเข้าไปที่เมนู บัญชี >> รับเงินเข้าบัญชี >> เงินสดย่อย
พอเข้ามาหน้านี้จะเห็นว่ามีรายการจ่ายค่าใช้จ่ายโดยเงินสดย่อยแสดงขึ้น

กดปุ่ม “+สร้างรายการ” >> รวบจ่าย
จะแสดงรายการเงินสดย่อยในช่วงเดือนที่เลือก


หัวข้อถัดมาเป็นการสรุปรายการ แสดงรายละเอียดการชำระเงิน (ในส่วนนี้จะเหมือนการโอนเงินเข้า หรือ ออกจากเงินสดย่อย)
1. ตัวเลือกรูปแบบการจ่ายเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะนำเงินออกจากเงินสดย่อย หรือ จ่ายคืน/เพิ่มยอดเข้าเงินสดย่อย
2. เลือกบัญชีปลายทางที่ใช้ในการนำเงินออก หรือ จ่ายคืน

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดบันทึก ระบบจะสร้างรายการที่มีการรวบจ่ายคืน โดยทีเลขที่เอกสาร TF-000000000 ขึ้นมา ถือว่าผู้ใช้งานได้ทำเคลียร์เอกสารเรียบร้อยแล้ว

ถ้าผู้ใช้งานต้องการปรับวงเงินในเงินสดย่อยโดยไม่ผ่าน การ “รวบจ่าย” สามารถทำผ่านการ “โอนเงิน” แทนได้โดย

กดปุ่ม “+สร้างรายการ” >> โอนเงิน

เรียกรีพอร์ตเงินสดย่อย

รีพอร์ตเงินสดย่อยเป็นเอกสารแสดงยอดสรุปรายการในแต่ละรอบสามารถใช้ได้ โดย คลิก “TF-000000000” ในคอลัมน์เลขที่การรวบ >> แล้วกดรูป “พิมพ์เอกสาร”

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?