จ่ายเงินเดือน K-Cash connect

บริการ Digital Banking Platform จากธนาคารรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามายกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกสบาย พร้อมประสิทธิภาพในการทำงาน

วิธี download ไฟล์ค่าที่ใช้สำหรับอัพโหลดเข้าระบบ k-cash connect

 1. กรณีจ่ายค่าใช้จ่าย เข้าไปที่ เมนูจ่าย => ชำระเงิน เลือกรายการที่ต้องการ Download

  กรณีจ่ายเงินเดือน เข้าไปที่ เมนูพนักงาน => เงินเดือน เลือกรายการที่ต้องการ Download
  *ผู้ใช้งานจำเป็นเลือกรูปแบบการชำระเงินของรายการนั้นเป็นวิธีโอนเงินก่อน ปุ่มดาวน์โหลด “K-cash” ถึงจะแสดง
 2. เลือกบัญชีกสิกร และวันที่ในการโอน ควรจะเป็นวันที่เดี่ยวกับรายการชำระเงิน
 3. เลือกรูปแบบการโอน และการจ่ายค่าธรรมเนียม เมื่อทำการเลือกวิธีการโอนเงินเสร็จแล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

  ระบบจะมีขึ้นแจ้งเตือน ในกรณีที่เลือกรูปแบบ โอนชำระเงิน ธ. กสิกรไทย(Direct Credit) แล้วบัญชีที่รับเงินเป็นต่างธนาคารกัน ผู้ใช้งานสามารถกด “นำรายการออก” เพื่อนำรายการที่บัญชีรับเงินต่างธนาคาร ออกจากรายการโอนเงินหรือถ้าผู้ใช้งานต้องการทำรายการจ่ายเป็นเดือน หรือวันที่แบบกำหนดเองก็สามารถกดที่ปุ่ม
  “ดาวน์โหลดข้อมูล => K-Cash connect => เลือกวันที่จ่ายเงินเดือน และสถานะ Payroll ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ”

 4. เข้าสู่ระบบ K-Cash connect ( K-Cash connect Plus) แล้วเลือกไปที่เมนู อัพโหลดไฟล์
 5. เลือกรูปแบบไฟล์ของบริการที่ต้องการทำรายการ => ชื่อบริษัท => เลขบัญชีที่ใช้หักเงิน => ชื่อไฟล์ เมื่อลงรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกไปที่คำสั่ง นำส่งไฟล์ข้อมูล ที่อยู่ด้านล่าง
 6. หลังจากนี้ระบบจะทำการอัพโหลดข้อมูลรายการทั้งหมด หากผู้ใช้งานต้องการอัพโหลดไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติมสามารถคลิกไปที่คำสั่ง อัพโหลดไฟล์ถัดไป ได้ทันที
 7. เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียดของการโอนเงิน และแสดงสถานะของรายการเป็น เพื่ออนุมัติ เท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการทำรายการแล้ว

หมายเหตุ กรณีที่ติดปัญหาในการเปิดไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมาจาก K-Cash connect หรือมีปัญหาการใช้งานไฟล์ในขั้นตอนการแปลงไฟล์อื่นๆ สามารถศึกษา หรือเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่คู่มือ KBank Format Conversion on Excel Template II Manual2 ที่ดาวน์โหลดมาพร้อมกับไฟล์ Excel ของ K-Cash connect  หรือที่คู่มือการใช้งานแบบออนไลน์ได้ทันที

ศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม: คู่มือการใช้งานระบบ K-Cash connect
หรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับพนักงาน 02-888-8822

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง