การพิมพ์ใบสำคัญรับเงิน

ระบบจะสร้างให้เฉพาะการจ่ายชำระให้บุคคลธรรมดาเท่านั้น

  1. เข้าเมนูจ่าย => ใบสำคัญจ่าย เลือกรายการที่จะพิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
  2. กดที่สัญลักษณ์ พิมพ์ => เปลี่ยนใบสำคัญจ่าย => ใบสำคัญรับเงิน

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง