นำส่ง ภ.ง.ด.1ก ผ่านโปรแกรมRD Prep

การส่ง ภงด.1ก ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลสามารถทำได้ โดยเริ่มจากการเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ ติดตั้ง ลงบนคอมพิวเตอร์ โดยเลือกโปรแกรมแบบโอนย้ายข้อมูล และทำการเปิดโปรแกรมเพื่อทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

การส่ง ภ.ง.ด. 1ก ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

ผู้ใช้งานโปรแกรม SMEMOVE สามารถทำการดาวน์โหลด File Text ได้จากเมนู บัญชี หัวข้อ ภาษีและประกันสังคม เลือก ภงด.1ก
โดยเอกสาร หรือ รายงานสรุปจะสามารถออกได้ เมื่อถึงสิ้นปี หรือมีการเลิกจ้างพนักงานคนนั้นแล้ว

 

ตัวอย่างด้านล่างเป็นการแสดงการโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.1ก ผ่านโปรแกรมของสรรพากร


 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Text ของภงด.1ก โดยกดที่คำว่าตัวเลือก และดาวน์โหลดไฟล์ Text 


 2. เข้าสู่โปรแกรม RD Prep โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของกรมสรรพากร
 3. เลือกโอนย้ายข้อมูล และ เลือกประเภทภาษีที่ต้องการยื่น 

 4. กรอกข้อมูล
  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย เช่นเลข13หลักของบริษัท
  2. ประเภทสาขา ให้เลือกเป็น “ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3.ใส่สาขาที่เป็น 0 
  4.เลือกไฟล์อัพโหลด ที่ได้ทำการดาวโหลดออกมาจากระบบ SMEMOVE โดยเป็นไฟล์ Text
  5.เลือกปีภาษีที่ต้องการยื่น
  6.เลือกลำดับการยื่นว่าเป็นยื่นปกติ หรือ ยื่นเพิ่มเติม
 5. ในส่วนของรหัสเงินได้ หากผู้ใช้งานทำการเข้าใช้โปรแกรม RD Prep ครั้งแรก เงินได้มาตรา40(1) จะมีรหัสเป็นตัว N หรือตัวหนังสืออื่น ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสของเงินได้มาตรา 40(1) เป็นเลข 1
 6. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด จะมีรูปแบบการแบ่งข้อมูล
  1. ให้เลือกที่คำว่า แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์
  2. เลือกสัญลักษณ์เป็น  ” | ” 
  เสร็จเรียบร้อยกดถัดไป 
 7. ในหน้านี้จะเป็นการจับคู่ข้อมูลจากไฟล์ที่อัพโหลดเข้ามา 
  – หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกผู้ใช้งานจะต้องทำการจับคู่ข้อมูลเอง แต่หากเคยเข้าใช้งานโปรแกรม RD Prep มาก่อนแล้ว ระบบจะทำการจับคู่ให้
  – โดยให้ลากข้อมูลในช่องสีเขียวด้านขวา  ไปใส่ในช่องว่างด้านซ้าย เช่น เลขประตัวผู้เสียภาษี
  ก็ลากข้อมูลที่เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมาใส่ 
  – ในส่วนของวันเดือนปีที่จ่าย ผู้ใช้งานจะต้องเลือกปี พ.ศ. และเลือกรูปแบบวันที่เป็น DD/MM/YYYY
  ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ Text

 8. เมื่อจับคู่มือข้อมูลเรียบร้อย กดถัดไป ในหน้าต่อไป
 9. หากข้อมูลที่มีการจับคู่เกิดข้อผิดพลาด อาจจะเกิดจากการจับคู่ผิด หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้องตั้งแต่ไฟล์ Text ระบบจะขึ้นบอกว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดบ้าง เช่น ตามตัวอย่าง วันเดือนปีที่จ่าย รูปแบบไม่ถูกต้อง อาจจะเกิดจากตอนจับคู่ข้อมูลไม่ได้เลือกรูปแบบที่ถูกต้อง ให้กลับไปแก้ไขที่หน้าก่อนหน้า

  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว โปรแกรมจะสรุปรายการให้เรียบร้อย จากนั้นกดถัดไป

 10. ในหน้าสุดท้าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์แบบ บันทึกข้อมูล หรือบันทึกไฟล์ เพื่อนำไปยื่นในเว็ปของสรรพากรต่อไป

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง