การบันทึกค่าใช้จ่าย และการตั้งเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย


การบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ภายในโปรแกรม SMEMOVE นั้นสามารถสร้างรายการและเลือกรูปแบบการบันทึกบัญชีได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. บันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อชำระเงิน
  เป็นรูปแบบการ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและชำระเงิน ที่เมนูชำระเงิน โดยไม่การตั้งเจ้าหนี้หรือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 2. ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  เป็นรูปแบบการบันทึกค่าใช้จ่ายและตั้งรายการเจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก่อน 1 ครั้ง และจะทำการล้างเจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เมื่อมีการจ่ายชำระเงินที่เมนูชำระเงิน

ซึ่ง จะมีการบันทึกบัญชี แตกต่างกันดังภาพ
** รายการบัญชีค่าใช้จ่ายและรูปแบบการชำระจะบันทึกรายการตามผังบัญชีที่ท่านเลือก

การแสดงผลรีพอร์ต

 1. บันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อชำระเงิน
  เมื่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายจะยังไม่มีการบันทึกบัญชีและไม่ขึ้นในรีพอร์ต เนื่องจากยังไม่ได้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชี จะขึ้นในรีพอร์ตต่อเมื่อมีการสร้างรายการชำระเงินค่าใช้จ่าย
 2. ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  แสดงรายการในรีพอร์ตตั้งแต่สร้างรายการค่าใช้จ่ายทันที

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง