การเปิดใช้งาน APP TIMEMOVE

 1. เปิดใช้งานระบบบันทึกเวลาทำงาน
 2. เลือกโพรไฟล์ที่ต้องการเปิดใช้งานแอป TIMEMOVE
  กดเข้าไปที่ “เงื่อนไขการลงเวลา”
  กดกล่องหน้าข้อความ “ลงเวลาผ่านแอป TIMEMOVE”
 3. เลือกวิธีการลงเวลางานของแอป TIMEMOVE
  -ลงเวลาปกติ คือการบันทึกเวลางานตามสถานที่ที่โพรไฟล์ได้ตั้งไว้
  -ลงเวลานอกสถานที่ คือการบันทึกเวลางานที่ไหนก็ได้
  -ใช้งานบันทึกเวลางานผ่าน Beacon คือการบันทึกเวลางานในรัศมีของสัญญาณที่ Beacon ปล่อยออกมา เรียนรู้เพิ่มเติม
 4. ตั้งค่าการบันทึกเวลางานของพนักงาน
  เข้าไปที่ “เมนูพนักงาน => พนักงาน => เลือกพนักงานที่ต้องการเปิดการใช้งานการบันทึกเวลาผ่านแอป TIMEMOVE”
  เลื่อนไปที่ “ระบบตอกบัตร” และกดเปิดใช้งานแล้วเลือกโพรไฟล์ที่ผู้ใช้งานที่ได้ตั้งค่าการใช้แอป TIMEMOVE ไว้

  **พนักงานคนนั้นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ตรงกับเบอร์ของเครื่องที่ใช้แอป TIMEMOVE **
  *ถ้าผู้ใช้งานมีการใช้งานของวันลาต้องตั้งค่า “ชื่อหัวหน้างาน” ในพนักงานที่ต้องการทำการลาไว้เพื่อให้หัวหน้าคนนั้นกดอนุญาตการลาได้
 5. ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยสามารถให้พนักงานใช้เบอร์ในการเข้าแอป TIMEMOVE  ได้เลยค่ะ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง