แปลงหน่วยสินค้า

 1. วิธีเปิดการปรับสต๊อกสินค้า
  โดยไปที่ “เมนูตั้งค่า => สินค้า => ปรับสต๊อกสินค้า => เปิดใช้งาน”

 2. วิธีการเพิ่มรายการปรับสต๊อกสินค้า
  เข้าไปที่  “เมนูสินค้า => เลือกแทบปรับสต๊อกสินค้า => +ปรับสต๊อกสินค้า”

 3. โดยการปรับสต๊อกสินค้ามี 2 แบบ
  3.1 การประกอบสินค้า

  ตัวอย่างเช่น การนำบะหมี่หลายซองประกอบเป็นบะหมี่ 1ลัง
  -กรอกสินค้าที่ต้องการประกอบ
  -เลือกสินค้าที่ต้องนำมาประกอบ
  *ผู้ใช้งานสามารถเลือก lot ของสินค้าเองได้โดยกดที่ “แก้ไข Lot No => กำหนดเอง”
  -เมื่อทำการใส่ข้อมูลเสร็จสิ้น กดบันทึก และ กดปุ่มสวิทขวามือบน เพื่อทำการเปิดใช้งานสินค้าตัวนั้น

  3.2 การแยกสินค้า เช่น
  ตัวอย่างเช่น แยกลังขวดนม เป็นสินค้าขวดนมหลายๆขวด
  -กรอกสินค้าที่ต้องการแยกสินค้า
  *ผู้ใช้งานสามารถเลือก lot ของสินค้าเองได้โดยกดที่ “แก้ไข Lot No => กำหนดเอง”
  -เลือกสินค้าที่ต้องการแยกออกมาจากลัง
  -เมื่อทำการใส่ข้อมูลเสร็จสิ้น กดบันทึก และ กดปุ่มสวิทขวามือบน เพื่อทำการเปิดใช้งานสินค้าตัวนั้น

 4. โดย การจัดการส่วนต่างของต้นทุนที่เกิดขึ้นมี 3 แบบ
  1. นำส่วนต่างบันทึกลงในบัญชี ส่วนต่างจากการคำนวณต้นทุน

  2. นำส่วนต่างของต้นทุนลงในมูลค่าของสินค้าตัวสุดท้ายที่แยกออกมาได้
  3. เลือกผังบัญชีที่จะลงส่วนต่างด้วยตัวลูกค้าเอง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง