ใบเสนอราคา

การสร้างใบเสนอราคาสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเครดิตเทอม การใส่รายละเอียดของสินค้า การชำระเงิน ตลอดจนการแนบไฟล์เอกสารเพื่อส่งให้ลูกค้า หากบัญชีผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารก็สามารถทำการส่งเอกสารต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทันที

ขั้นตอนในการสร้างใบเสนอราคา


 1. คลิกที่คำสั่ง + สร้างใบเสนอราคา ที่อยู่ในเมนู ขาย หัวข้อ ใบเสนอราคา
 2. กรอกข้อมูลสำคัญลงแบบฟอร์ม ด้วยการใส่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงานที่ต้องการส่งใบเสนอราคาให้ และข้อมูลผู้ติดต่อ (ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าสำคัญมากเพราะจะถูกนำไปแสดงในใบเสนอราคา)
 3. กำหนดเงื่อนไขราคาอย่าง สกุลเงิน (หากทำการค้าระหว่างประเทศอยู่ก็สามารถทำการเลือกสกุลเงินของประเทศคู่ค้าได้) การให้เครดิตเทอม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดที่หากมีก็สามารถระบุลงไปในฟอร์มได้เลย
 4. ในส่วนของรายการสินค้า ผู้ใช้งานสามารถทำการระบุชื่อโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ได้โดยกดไปที่คำสั่ง เพิ่มโปรเจกต์
 5.  ต่อมาเป็นการกรอกข้อมูลเพิ่มชื่อสินค้าที่จะระบุลงในใบเสนอราคา โดยกรอกข้อมูลลงไปในช่องสินค้า (ชื่อสินค้า) จำนวนของสินค้าที่ขาย และราคาของสินค้าต่อหน่วย หากต้องการแก้ไขชื่อสินค้า ให้คลิกที่ตัวเลือก แก้ไข ด้านหลังรายการสินค้า หรือหากต้องการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าระบบ ก็คลิกที่คำสั่ง เพิ่มใหม่

  ข้อควรระวัง

  แก้ไข จะเป็นการแก้ไขรายการสินค้าที่มีอยู่เดิมในระบบ

 6. เมื่อสินค้ามีมากกว่า 1 รายการก็สามารถคลิกที่คำสั่ง เพิ่มสินค้าได้เลย หากมีรายละเอียดที่สำคัญของสินค้าก็สามารถคลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มรายละเอียดสินค้าและทำการกรอกข้อมูลลงไปได้เลย ในขั้นตอนนี้ระบบจะเพิ่มรายการสินค้าในฐานข้อมูลสินค้า ให้อัตโนมัติ
 7. เลือกใส่ หมายเหตุในเอกสาร โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูกระบุไว้ใบเสนอขาย และทำการระบุ ระยะเวลา ของใบเสนอราคา
 8. ใส่หมายเหตุที่ต้องการใช้ในการสื่อสารหรือแจ้งปัญหาข้อสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับรู้ใน โน้ตภายในบริษัท และทำการ แนบไฟล์ เอกสารสำคัญ
 9. คลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลใบเสนอราคาที่ได้กรอกมาทั้งหมด
  หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูตัวอย่างของใบเสนอราคาและทำการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ที่สามารถเลือกได้ทั้ง ต้นฉบับ และสำเนา ส่ง Email พิมพ์เอกสาร เพียงคลิกที่ Icon Download, Email, Print ที่อยู่ด้านขวาด้านบนของหน้าแสดงตัวอย่าง

การยืนยันอนุมัติใบเสนอราคา


 1. คลิกที่คำสั่ง รอยืนยัน เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าตกลงสั่งซื้อสินค้าแล้ว
 2. เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกเป็นการ แบ่งเป็นงวดๆ ในกรณีที่ต้องการวางบิลหลายรอบในใบเสนอราคาใบเดียวพร้อมทำการกำหนดวันที่ต้องการวางบิล
  หากเลือกวิธีการชำระเงินแบบ เก็บเต็มจำนวน (วางบิลครั้งเดียว) ก็สามารถทำการระบุวันที่ที่ต้องการส่งสินค้าได้เลย

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง