สินค้ามี SN

ซีเรียลนัมเบอร์ คือ เลขที่ประจำเครื่อง ใช้สำหรับการติดตามสินค้าประเภทที่มีการรับประกันหลังการขาย เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้สินค้าเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีข้อมูลยืนยันสำหรับการติดตาม หลังจากที่ขายไปแล้ว เพื่อเช็คระยะเวลาที่ขายออกไปว่าอยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่

ขั้นตอนการเพิ่ม Serial Number


 1. คลิกที่คำสั่ง จัดการสต๊อกสินค้า โดยคำสั่งจัดการสต๊อกสินค้าจะอยู่ในหน้าแรกของระบบ
 2. ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับสินค้าที่มี Serial Number ได้ 2 วิธี
  – เพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ โดยการคลิกเลือกที่คำสั่ง + เพิ่มสินค้า จากนั้นก็ทำการระบุประเภทสินค้าเป็น สินค้าขายนับสต๊อก  และ เปิดใช้งาน Serial No. ในหัวข้อสต๊อกสินค้า เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นของสต๊อกสินค้า ว่ามีจำนวนและมูลค่าเท่าใด เริ่มนับสินค้าเมื่อใด เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนก็ให้ทำการกดบันทึกเท่านี้ Serial Number ก็จะปรากฏขึ้นมาในแท็บด้านบน
  – สร้าง Serial Number จากสินค้าเดิมที่มีอยู่ โดยเริ่มต้นจากการคลิกเลือกสินค้าเดิมที่มีอยู่มาหนึ่งรายการ จากนั้นก็ทำการระบุประเภทสินค้าเป็น สินค้าขายนับสต๊อก  และเปิดใช้งาน Serial No. ในหัวข้อสต๊อกสินค้า เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นสต๊อกสินค้า ว่ามีจำนวนและมูลค่าเท่าใด เริ่มนับสินค้าเมื่อใด เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนก็ให้ทำการกดบันทึกเท่านี้ Serial Number ก็จะปรากฏขึ้นมาในแท็บด้านบน

หมายเหตุ การระบุ Serial Number ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลขทั้งหมดด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาเพื่อจำหน่ายสินค้าที่มี Serial Number


ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาเพื่อจำหน่ายสินค้าที่มี Serial Number จะเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานได้สร้าง ใบเสนอราคา และกำลังจะออกใบวางบิล

 1. เมื่อทำการสร้างใบเสนอราคาต่อมาให้ผู้ใช้งานสร้างใบวางบิล โดยส่วนของการระบุ Serial Number นั้น จะอยู่ในหัวข้อของ สินค้า การระบุ Serial Number สามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ
  – เลือกอัตโนมัติ คือการเลือกด้วยระบบ โดยระบบจะทำการเลือก Serial number ที่เก่าที่สุดขึ้นมาใช้งานก่อน ตามหลักของ FIFO
  – เลือกอัตโนมัติ คือการเลือกด้วยระบบ โดยระบบจะทำการเลือก Serial number ที่เก่าที่สุดขึ้นมาใช้งานก่อน ตามหลักของ FIFO
 2. เมื่อทำการระบุ Serial number ของสินค้าที่จะจำหน่ายออกไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่คำสั่ง บันทึก และระบบจะทำการจอง Serial number ให้ เพื่อไม่ให้มีการขายซ้ำกันจากใบวางบิลอื่น

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง