ใบวางบิล

ใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเรียกเก็บชำระเงินกับลูกค้า (เอกสาร สามารถเปลี่ยนชื่อเป็น ใบวางบิล/ใบส่งของ/ใบกำกับ) ในธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป จะใช้เอกสารอย่างใบวางบิลรวมกับใบกำกับภาษี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการบริหารงานเอกสาร และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรได้กำหนด

จัดการใบวางบิล


 1. สร้างใบวางบิลได้โดยคลิกไปที่คำสั่ง + สร้างใบวางบิล โดยการสร้างใบวางบิลจะมีรูปแบบการวางบิล 2 รูปแบบคือ
  • เลือกคำสั่ง สร้างจากใบเสนอราคา โดยคำสั่งนี้จะถูกใช้เมื่อผู้ใช้งานต้องการสร้างใบวางบิลที่มาจากใบเสนอราคาที่มีอยู่
  • เลือกคำสั่ง สร้างใบวางบิลใหม่ โดยคำสั่งนี้จะถูกใช้เมื่อผู้ใช้งานต้องการสร้างฟอร์มของใบเสนอราคาขึ้นมาใหม่
  • หากทำการค้าระหว่างประเทศโดยเลือกใช้สกุลเงินต่างประเทศในการสร้างใบเสนอราคา ใบวางบิลจะอ้างอิงถึงอัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหมายเหตุ งานในส่วนนี้จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานบางรายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเอกสารนี้

หมายเหตุ งานในส่วนนี้จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานบางรายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเอกสารนี้

ขั้นตอนในการสร้างใบวางบิล


 1. หากทำการสร้างใบวางบิลจากใบเสนอราคาที่มีอยู่ ควรทำการตรวจสอบรายละเอียดภายในใบวางบิลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการบันทึก หรือส่งต่อให้ลูกค้า
 2. ระบุวันที่ที่จะทำการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า (วางบิล) เพื่อให้ระบบทำการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันที่ที่ระบุไว้ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า หรือการวางบิล
 3. ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ หรือเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมให้เลือกคลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มเอกสาร  
 4. ทำการเลือกหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ในกรณีที่ทำการขายสินค้าแบบมีหลายเลขเครื่อง ระบบจะทำการจัดสต๊อกขายแบบ เข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO) ให้โดยอัตโนมัติ
 5. ใส่หมายเหตุที่ต้องการระบุในใบวางบิล
 6. อัปโหลดไฟล์ต่างๆ หรือใส่หมายเหตุสำหรับใช้ในองค์กร และคลิกไปที่คำสั่ง บันทึก เมื่อทำการระบุข้อมูลทุกส่วนจนครบถ้วนแล้ว
 7. สำหรับกิจการที่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการแบบแบ่งเป็นงวด สามารถเลือกทำการวางบิลทีละรายการได้ โดยเข้าไปที่ ใบวางบิล และเลือกรายการวางบิลที่ต้องการ
 8. คลิกคำสั่ง ดูทั้งหมด ในแท็บของใบวางบิล
 9. เลือกคำสั่ง + สร้างใบวางบิล และทำการเลือกรายการที่ต้องการวางบิล แล้วคลิกที่คำสั่ง บันทึก
 • การแก้ไขข้อมูลในใบวางบิล

  หากมีการแก้ไขข้อมูล ใบวางบิลต้องอยู่ในสถานะ “รอวางบิล” เท่านั้น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง