การตั้งค่าการ Print Payroll

Download Driver printer สำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้
(สำหรับ Epson LQ )

  1. โดยเข้าที่ setting Printer => เลือก Printer => เลือก Printing Preference => เข้า Tab User Defined Paper
  2. แล้วก็เพิ่มกระดาษเป็น ขนาด 8 x5.5

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง