วิธีการตั้งค่าการใช้งาน Beacon

 1. การ Scan Beacon
  ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปเพื่อ Scan หา Beacon ได้จาก Google play  หรือ App store
  ถ้าผู้ใช้งานใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถใช้ แอป TIMEMOVE Scan หา Beacon ได้โดยเข้าไปที่  เมนูเพิ่มเติม => Scan Beacon
  *ส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถ copy UUID จากการกดที่ชื่อของ Beacon ของตัวที่ต้องการได้ แต่ Major และMinor ผู้ใช้ต้องจำข้อมูลในส่วนนี้ไปกรอกเอง
 2. การลงทะเบียนอุปกรณ์ Beacon
  ผู้ใช้งาน copy UUID, Major และMinor เพื่อไปตั้งค่า Beacon ที่ โปรแกรม SMEMOVE โดยเข้าไปที่ เมนูตั้งค่า => พนักงาน => บันทึกเวลา => ส่วนนี้ข้างล่างจะแสดงส่วนของของการลงทะเบียนอุปกรณ์ Beacon และ กดที่ข้อความ “+เพิ่มรายการ”

 3. เพิ่มอุปกรณ์ Beacon ในโพรไฟล์พนักงาน
  อันดับแรก ผู้ใช้งานต้องเปิดใช้ระบบบันทึกเวลางาน
  ต่อมาเลือก โพรไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มอุปกรณ์ Beacon แล้วเข้าไปที่ “เงื่อนไขการลงเวลา”
  ทำการเปิดใช้งาน App TIMEMOVE โดย
  -กดที่กล่องหน้าข้อความ “ลงเวลาผ่านแอป TIMMOVE”
  -กดที่กล่องหน้าข้อความ “ใช้งานบันทึกเวลาผ่าน Beacon”
  -เลือกอุปกรณ์ Beacon ที่ผู้ใช้งานต้องการ หรือสามารถเพิ่มอุปกรณ์ Beacon มากกว่า 1 ตัวได้โดยการกดที่ “+ เพิ่มรายการ”  

  วิธีการเปิดการใช้งานแอปพลิเคชั่น TIMEMOVE

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?