ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เราได้ขายออกไป ในกรณีที่เป็นธุรกิจซื้อมา-ขายไป ใบกำกับภาษี จะผูกติดที่ใบวางบิล/ใบส่งสินค้า หากเป็นธุรกิจงานบริการใบกำกับภาษีจะผูกอยู่ที่ใบเสร็จรับเงิน

จัดการใบกำกับภาษี


  1. ในการจัดการใบกำกับภาษี ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าใบกำกับภาษีจะผูกกับใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงินได้ โดยเข้าที่แถบเมนู ตั้งค่า เลือกที่คำสั่ง ข้อมูลบริษัท
  2. ในการจัดการใบกำกับภาษี ผู้ใช้งานสามารถกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการ โดยตั้ง 7% เป็นค่าเริ่มต้น
  3. ในการจัดการใบกำกับภาษี ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบธุรกิจ 2 รูปแบบคือ
    – งานบริการ ที่มีรูปแบบเป็นใบกำกับภาษี ผูกอยู่กับใบเสร็จรับเงิน
    – ซื้อมาขายไป ที่มีรูปแบบเป็นผูกอยู่กับใบวางบิล / ใบส่งของ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง