ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เราได้ขายออกไป ในกรณีที่เป็นธุรกิจซื้อมา-ขายไป ใบกำกับภาษี จะผูกติดที่ใบวางบิล/ใบส่งสินค้า หากเป็นธุรกิจงานบริการใบกำกับภาษีจะผูกอยู่ที่ใบเสร็จรับเงิน

จัดการใบกำกับภาษี


 1. หากผู้ใช้งานต้องการจัดการใบกำกับภาษี โดยต้องการให้สามารถเลือกให้ใบกำกับภาษีผูกติดกับเอกสาร ใบแจ้งหนี้
  ใบเสร็จรับเงิน หรือต้องการให้ใบกำกับภาษีแยกออกเป็นเอกสารเดี่ยวอีกฉบับ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกรูปแบบการออกเอกสาร
  เป็น ระบบขายใหม่ เมื่อผู้ใช้งานทำการสร้างกิจการ
 2. ในการจัดการใบกำกับภาษีสามารถทำได้ที่ แถบเมนู ตั้งค่า > ข้อมูลบริษัท > รูปแบบธุรกิจ > ใบกำกับภาษี

 3. ในการจัดการใบกำกับภาษี ผู้ใช้งานสามารถกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการ โดยตั้ง 7% เป็นค่าเริ่มต้น หรือ กำหนดยอดภาษีมูลค่าเพิ่มเอง
 4.  หากผู้ใช้งานมีการสร้างกิจการโดยไม่ได้เลือกรูปแบบการอกเอกสารเป็น ระบบขายใหม่ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแยกเอกสาร
  ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารเดี่ยวอีกฉบับได้ โดยผู้ใช้งานต้องจัดการใบกำกับภาษี ตามรูปแบบธุรกิจ
  ที่เมนูตั้งค่า > ข้อมูลบริษัท > รูปแบบธุรกิจ 

   – รูปแบบซื้อมา – ขายไป ใบกำกับภาษีจะผูกติดกับเอกสาร ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ 
   – รูปแบบ งานบริการ ใบกำกับภาษีจะผู้ติดกับเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน
   – รูปแบบ งานก่อสร้าง ใบกำกับภาษีจะผู้ติดกับเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน
   – รูปแบบ การผลิต จะสามารถเลือกได้ว่าใบกำกับภาษีจะผูกติดกับเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน

  *** ไม่แนะนำให้ทำการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสลับไปมา เช่นเปลี่ยนจากงานบริการ ไปเป็นรูปแบบผลิต และย้ายกลับมาเป็นงานบริการ เนื่องจากจะมีผลต่อการคิดภาษีในระบบ ***

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง