ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารสำหรับส่งให้ลูกค้าหลังจากที่ทางบริษัทได้รับการชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้รับการชำระเงินแล้วสำหรับธุรกิจประเภทบริการ ใบเสร็จจะมาคู่กับใบกำกับภาษี

ขั้นตอนในการสร้างใบเสร็จรับเงิน


ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรับเงิน ผู้ใช้งานจะต้องมี ใบเสนอราคา และใบวางบิลให้ครบเสียก่อน (ใบเสร็จรับเงินสามารถสร้างต่อได้ทันทีหลังจากสร้างใบวางบิลเสร็จ)

 1. คลิกเข้าสู่เมนู ขาย เลือกไปที่หัวข้อ ใบวางบิล และทำการเลือกใบวางบิลที่ต้องการจะออกเป็นใบเสร็จ (หากรายการที่ต้องการออกใบเสร็จ ยังไม่ได้ทำการวางบิลให้ทำการสร้างใบวางบิลก่อนทำใบเสร็จรับเงิน)
 2. ระบุวันที่ที่ออกใบเสร็จ (วันที่จะแสดงในใบเสร็จรับเงิน)
 3. ออกใบหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่เป็นใบเสร็จรับเงินของงานบริการ จะต้องได้รับใบหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า และเลือกจำนวนที่ถูกหักไว้
 4. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับว่าถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่
 5. ทำการเลือกช่องทางที่ทางธุรกิจได้รับชำระเงินซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทางคือ
  • การโอนเงิน โดยทางธุรกิจจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า
  • ชำระด้วยเช็ค ทางธุรกิจจะได้รับเช็คธนาคารจากลูกค้า โดยในส่วนนี้จะต้องทำการระบุรายละเอียดเช็ค เช่น เลขที่เช็ค ธนาคารที่ออกเช็ค วันที่ออกเช็ค ยอดที่รับชำระ
  • ชำระด้วยเงินสด ทางธุรกิจจะได้รับเงินโดยตรงจากลูกค้า
 6. ในกรณีที่ได้รับเงินไม่ตรงจำนวนเงินที่ได้เรียกเก็บไป ให้กดที่ หมายเหตุ และเลือกเหตุผลที่ทำได้รับการชำระเงินไม่ตรงกับที่เรียกเก็บ เช่นถูกหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ลูกค้าจ่ายไม่ครบ มีส่วนลดเงินสด หากมีหลักฐานการชำระเงิน เป็นสลิปการโอนเงิน หรือเช็ค ก็ให้ทำการแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินไปด้วย
 7. อัปโหลดไฟล์ต่างๆ หรือใส่โน้ตไว้สำหรับใช้แจ้งเรื่องราวภายในองค์กร

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง