หัก ณ ที่จ่าย

ใบหัก ณ ที่จ่าย คือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการหักเงินผู้ที่เราได้ชำระเงินให้ หรือเป็นภาษีที่ถูกหักทันทีเมื่อมีรายได้เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทจะต้องออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ขายเป็นหลักฐานในการหักภาษี

ขั้นตอนในการสร้าง ใบหัก ณ ที่จ่าย


การออกใบหัก ณ ที่จ่าย จะสามารถทำได้หลังจากที่ได้ออก ใบสำคัญจ่าย แบบมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ระบบจะทำการสร้างเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

  1. คลิกเลือกใบสำคัญจ่ายที่ต้องการ ออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ขาย ที่อยู่ในเมนู จ่าย หัวข้อ ใบสำคัญจ่าย
  2. คลิกที่ เลขใบหัก ณ ที่จ่าย ด้านบนขวา ทางระบบจะแสดงใบหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับนำไปแนบพร้อมกับเอกสารแสดงรายการภาษี

    ตัวอย่างใบ หัก ณ ที่จ่าย

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง