การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง สำหรับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1 ทำการสร้างเอกสารใบโอนสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 ทำการส่งสินค้า (ผู้มีสิทธิ์คลังต้นทางเท่านั้นจึงทำการส่งสินค้าได้)

ขั้นตอนที่ 3 ทำการรับสินค้า (ผู้มีสิทธิ์ที่คลังปลายทางเท่านั้นจึงจะทำการรรับสินค้าได้)ขั้นตอนที่ 1 ทำการสร้างเอกสารใบโอนสินค้า

 

 1. เข้าที่เมนูสินค้า > คลังสินค้า > โอนย้ายสินค้า


 2. กดที่คำว่า + โอนย้ายสินค้า ที่ด้านขวาของระบบ 3. เลือกคลังสินค้า ที่จะทำการโอนสินค้าไปให้ (ปลายทาง)
   – ต้นทาง หมายถึง ผู้ที่ทำรายการโอร หรือ ส่งสินค้าให้กับผู้อื่น
   – ปลายทาง หมายถึง ผุ้ที่เป็นผู้รับสินค้า ที่มีผู้อื่นส่งมาให้ 4. เลือกรายการสินค้า จำนวน ที่จะทำการโอนย้าย

  4.1 สินค้าที่สามารถโอนย้ายได้ จะต้องเป็นสินค้านับสต็อก และเปิดการใช้งานนับสต็อก เท่านั้น 5. กดบันทึก และกดเปิดสถานะเอกสารขั้นตอนที่ 2 ทำการส่งสินค้า (ผู้มีสิทธิ์คลังต้นทางเท่านั้นจึงทำการส่งสินค้าได้)

หากผู้ส่งสินค้าเป็น Admin สามารถทำการส่งสินค้าได้เลยเพราะ Admin สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งระบบ

ผู้ใช้งานสามารถรับชมการกำหนดผู้มีสิทธิ์ ส่งสินค้า รับสินค้าได้เพิ่มเติมที่ลิ้งค์ : เรียนรู้เพิ่มเติม

 1. กด +ส่งสินค้า เพื่อทำการส่งสินค้า จากเอกสารใบโอน ไปให้กับคลังปลายทางที่ต้องการ


 2. ตรวจสอบรายการสินค้าที่ทำการส่งให้ถูกต้องครบถ้วน และกดบันทึก  2.1 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม “หมายเหตุ” ได้  อาจจะเป็นเลข Tracking หรือ Note สำคัญที่ต้องการสื่อสาร โดยให้ผู้ใช้งานกดที่คำว่า เพิ่มหมายเหตุ
  2.2 กรอกหมายเหตุที่ต้องการ
  2.3 หมายเหตุที่มีการเพิ่มจะแสดงที่ ข้อมูลการส่งสินค้า  
 3. เมื่อทำการส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งจะไม่มีสิทธิ์ในการรับสินค้าและเอกสารจะแสดงสถานะ “กำลังจัดส่ง”

  3.1 หากต้องการยกเลิกการส่ง ให้กด แก้ไข และกดยกเลิกการส่ง
 

ขั้นตอนที่ 3 ทำการรับสินค้า (ผู้มีสิทธิ์ที่คลังปลายทางเท่านั้นจึงจะทำการรรับสินค้าได้)


หากผู้รับสินค้าเป็น Admin สามารถทำการรับสินค้าได้เลยเพราะ Admin สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งระบบ

 1. ให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ที่คลังปลายทาง (คลังที่สินค้าถูกส่งมาถึง)
  เข้าไปที่เมนูสินค้า > คลังสินค้า > โอนย้ายสินค้า 2. กดเลือกไปที่เอกสาร ที่มีการโอนย้ายสินค้ามายังคลังของตนเอง 3. กดรับสินค้า  3.1 ผู้รับสินค้าไม่สามารถทำการแก้ไขรายการ หรือ ยกเลิกการส่งสินค้าได้


 4. ตรวจสอบสินค้าและจำนวน จากนั้นกดบันทึก


 5. เมื่อรับสินค้าแล้วสถานะจะแสดงเป็น “รับแล้ว”  5.1 หากต้องการยกเลิกการับสินค้า สามารถกดที่คำว่า รายละเอียด > ข้อมูลการรับ > ยกเลิกการรับสินค้า
  5.2 หากสินค้าที่รับแล้ว และมีการนำไปใช้ ขาย ผลิต จะไม่สามารถทำการแก้ไขรายการรับสินค้าได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งและรับสินค้าจากการโอนระหว่างคลังสินค้า โดยพนักงาน

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง