SCB Anywhere & K-Cash connect

บริการ Digital Banking Platform จากธนาคารรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามายกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกสบาย พร้อมประสิทธิภาพในการทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนำไปใช้งานกับ SCAnywhere & K-Cash connect

 1. เข้าสู่เมนูรายการจ่ายที่คุณต้องการ ใบสำคัญจ่าย/เงินเดือน (รูปภาพตัวอย่างจะเป็นส่วนของเมนู ใบสำคัญจ่าย)
 2. เลือกรายการจ่ายที่คุณต้องการทำการจ่ายผ่าน K-Cash connect & SCB Anywhere
 3. คลิกเลือกไปที่บริการที่คุณต้องการสั่งจ่าย K-Cash connect หรือ SCB Anywhere เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Excel
 4. เลือกรูปแบบการจัดเรียงเอกสารที่ต้องการแยก
 5. นำไฟล์เอกสาร Excel ที่ได้ดาวน์โหลดจาก SMEMOVE ไปอัพโหลดเข้าสู่ระบบของ K-Cash connect & SCB Anywhere ตามที่คุณต้องการ

ตัวอย่างเอกสารที่ทำการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel

ตัวอย่าง วิธีการอัพโหลดไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ K-Cash connect

 1. เข้าสู่ระบบ K-Cash connect ( K-Cash connect Plus) แล้วเลือกไปที่เมนู อัพโหลดไฟล์
 2. เลือกรูปแบบไฟล์ของบริการที่ต้องการทำรายการ => ชื่อบริษัท => เลขบัญชีที่ใช้หักเงิน => ชื่อไฟล์ เมื่อลงรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกไปที่คำสั่ง นำส่งไฟล์ข้อมูล ที่อยู่ด้านล่าง
 3. หลังจากนี้ระบบจะทำการอัพโหลดข้อมูลรายการทั้งหมด หากผู้ใช้งานต้องการอัพโหลดไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติมสามารถคลิกไปที่คำสั่ง อัพโหลดไฟล์ถัดไป ได้ทันที
 4. เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียดของการโอนเงิน และแสดงสถานะของรายการเป็น เพื่ออนุมัติ เท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการทำรายการแล้ว

หมายเหตุ ในส่วนของการอัพโหลดไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ K-Cash connect ผู้ใช้งานจะต้องทำการแปลงไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจากโปรแกรมบันทึกบัญชี SMEMOVE ไปใน Excel ของ K-Cash connect ก่อน

ศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม: คู่มือการใช้งานระบบ K-Cash connect
หรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับพนักงาน 02-888-8822

ตัวอย่าง วิธีการอัพโหลดไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ SCAnywhere

 1. เข้าสู่ระบบ SCB Anywhere (SBC Business Net)
 2. เลือกไปที่เมนู ชำระเงิน และทำการคลิกต่อไปที่เมนู ส่งไฟล์ข้อมูล
 3. เลือกไปที่ตัวเลือก ส่งข้อมูลการชำระเงิน ด้านล่าง และคลิกต่อไปที่ สร้างรายการส่งไฟล์ข้อมูลชำระเงิน
 4. คลิกไปที่คำสั่ง Browse หรือ Choose แล้วทำการเลือก Text File (.txt) ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นให้คลิกไปที่ คำสั่ง Open เพื่อยืนยันการส่งไฟล์
 5. เมื่อยืนยันการส่งไฟล์ตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ให้คลิกไปที่คำสั่ง Preview Request
 6. ทำการตรวจสอบ Hash Total Number ที่ต้องตรงกันกับใน Report หากข้อมูลถูกต้องคุณจะต้องใส่รหัสยืนยันความปลอดภัยให้ครบถ้วน (Password, OTP, Token) และคลิกไปที่คำสั่ง Submit Request
 7. เมื่อเสร็จขั้นตอนทั้งหมด ให้กดปุ่ม F5 เพื่อรีเฟรสหน้าเพจใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ทางระบบปรับสถานะรายการ เป็นอยู่ระหว่างดำเนินการการ
 8. คลิกเลือกไปที่เมนู ชำระเงิน อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ ในส่วนของการ Upload ไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ SBC Anywhere ผู้ใช้งานจะต้องทำการแปลงไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจากโปรแกรมบันทึกบัญชี SMEMOVE ไปใน Excel ของ SBC Anywhere ก่อน และจากตัวอย่างที่ได้นำมาแสดงเป็นเพียงวิธีการ Upload ไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ SBC Anywhere เท่านั้น หากต้องการทำรายการให้สมบูรณ์แบบคุณจะต้องทำการ อนุมัติรายการชำระเงินเสียก่อน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCB Anywhere ได้ที่: www.scb.co.th
หรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับพนักงาน 02-722-2222

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง