SCB Anywhere & K-Cash connect

บริการ Digital Banking Platform จากธนาคารรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามายกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกสบาย พร้อมประสิทธิภาพในการทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนำไปใช้งานกับ SCAnywhere & K-Cash connect

 1. เข้าสู่เมนูรายการจ่ายที่คุณต้องการ ใบสำคัญจ่าย/เงินเดือน (รูปภาพตัวอย่างจะเป็นส่วนของเมนู ใบสำคัญจ่าย)
 2. เลือกรายการจ่ายที่คุณต้องการทำการจ่ายผ่าน K-Cash connect & SCB Anywhere
 3. คลิกเลือกไปที่บริการที่คุณต้องการสั่งจ่าย K-Cash connect หรือ SCB Anywhere เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Excel
 4. เลือกรูปแบบการจัดเรียงเอกสารที่ต้องการแยก
 5. นำไฟล์เอกสาร Excel ที่ได้ดาวน์โหลดจาก SMEMOVE ไปอัพโหลดเข้าสู่ระบบของ K-Cash connect & SCB Anywhere ตามที่คุณต้องการ

ตัวอย่าง วิธีการอัปโหลดไฟล์ และการแปลงไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ K-Cash connect

 1. หลังจากที่ดาวน์โหลดเอกสารจากโปรแกรมบันทึกบัญชี SMEMOVE ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel ของ K-Cash connect (คลิกที่นี่) และเลือกดาวน์โหลดไฟล์ “Excel Template 2.5.4 พร้อมคู่มือการใช้งาน” ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เมื่อคลิกลิงก์ข้างต้น


  .
  ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลดมาจาก K-Cash connect

 2. นำข้อมูลจากไฟล์ Excel ของ SMEMOVE ไปใส่ไว้ในไฟล์ Excel ของ K-Cash connect ที่ทำการดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ (ตัวอย่างรูปด้านบน) โดยสามารถนำข้อมูลจากไฟล์ SMEMOVE มาใส่ได้ตามชื่อของหัวข้อในตาราง
  .
  ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลดมาจาก SMEMOVE
 3. เมื่อทำการย้ายข้อมูลสำคัญจากไฟล์ Excel ของ SMEMOVE ไปสู่ไฟล์ Excel ของ K-Cash connect ครบถ้วนให้ทำการเซฟไฟล์
 4. เข้าสู่ระบบ K-Cash connect ( K-Cash connect Plus) แล้วเลือกไปที่เมนู อัพโหลดไฟล์
 5. เลือกรูปแบบไฟล์ของบริการที่ต้องการทำรายการ => ชื่อบริษัท => เลขบัญชีที่ใช้หักเงิน => ชื่อไฟล์ เมื่อลงรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิกไปที่คำสั่ง นำส่งไฟล์ข้อมูล ที่อยู่ด้านล่าง
 6. หลังจากนี้ระบบจะทำการอัพโหลดข้อมูลรายการทั้งหมด หากผู้ใช้งานต้องการอัพโหลดไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติมสามารถคลิกไปที่คำสั่ง อัพโหลดไฟล์ถัดไป ได้ทันที
 7. เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียดของการโอนเงิน และแสดงสถานะของรายการเป็น เพื่ออนุมัติ เท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการทำรายการแล้ว

หมายเหตุ กรณีที่ติดปัญหาในการเปิดไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมาจาก K-Cash connect หรือมีปัญหาการใช้งานไฟล์ในขั้นตอนการแปลงไฟล์อื่นๆ สามารถศึกษา หรือเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่คู่มือ KBank Format Conversion on Excel Template II Manual2 ที่ดาวน์โหลดมาพร้อมกับไฟล์ Excel ของ K-Cash connect  หรือที่คู่มือการใช้งานแบบออนไลน์ได้ทันที

ศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม: คู่มือการใช้งานระบบ K-Cash connect
หรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับพนักงาน 02-888-8822

ตัวอย่าง วิธีการอัปโหลดไฟล์ และแปลงไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ SCB Anywhere

 1. เข้าสู่ระบบ ILEARNING และเลือกไปที่เมนู=> BUSINESS ANYWHERE=> การใช้โปรแกรมของธนาคาร=> การใช้งาน EXCAL PAYMENT และทำการดาวน์โหลดไฟล์ EXCAL ในส่วนของเงินเดือนพนักงานบัญชี SCB
  ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ทำการดาวน์โหลดมาจาก SCB Anywhere

 2. ทำการระบุรายละเอียดในการชำระเงินไปที่ Sheet “Debit” ที่ดาวน์โหลดมา โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ของ SMEMOVE ที่ทำการดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้
 3. ทำการเพิ่มรายละเอียดของพนักงานใน Sheet “Credit” เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้บันทึกข้อมูลทั้งหมด
 4. คลิกไปที่คำสั่ง=> สร้างข้อมูล Generate Text Fie ที่จะแสดงอยู่ด้านบนหัวของตารางใน Sheet “Debit” และทำการระบุชื่อโฟเดอร์ที่ต้องการบันทึก Text Fie แล้วคลิกไปที่คำสั่ง “ok”
 5. เข้าสู่ระบบ SCB Anywhere (SBC Business Net) และเลือกไปที่ไอคอน IMPORT&EXPORT และรายการต่างๆ
 6. คลิกเลือกไปที่เมนู IMPORT เลือกไปที่หัวข้อ Payment File Import และคลิกไปที่ IMPORT

 7. ระบุรายละเอียดสำหรับการ Import และเลือกไปที่คำสั่ง เลือกไฟล์ เมื่อเลือกสำเร็จคลิกไปที่คำสั่ง Open
 8. เลือกประเภทการ Import ข้อมูล “ตัดรวมหลายรายการที่เดียว” และคลิกไปที่คำสั่ง IMPORT (กรณีที่มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาระหว่างการ Import ข้อมูล คุณสามารถปิดข้อความนั้นได้เลย)
 9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด โดยไปที่เมนู ไฟล์สำหรับ Import=> เลือกไฟล์ที่ต้องการ=> คลิกไปที่คำสั่งรายละเอียด หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกไปที่คำสั่ง ยืนยัน

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานท่านใดติดปัญหาในขั้นตอนการแปลงไฟล์ หรือการอัปโหลดไฟล์ (Import) ก็สามารถศึกษา หรือเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่ คู่มือการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และตัวอย่างที่ได้นำมาแสดงเป็นเพียงวิธีการ Upload ไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ SBC Anywhere เท่านั้น หากต้องการทำรายการให้สมบูรณ์แบบคุณจะต้องทำการ อนุมัติรายการชำระเงินเสียก่อน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCB Anywhere ได้ที่: www.scb.co.th
หรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับพนักงาน 02-722-2222

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง