BOM การใช้สูตรการผลิต

 • ตั้งรูปแบบธุรกิจ
  ขั้นแรกเลือกประเภทสินค้าให้ถูกต้องก่อน เพราะถ้าไม่เลือกเป็น “การผลิต” จะไม่ขึ้นเมนู “ผลิต” และไม่สามารถใช้งานเมนูผลิตได้

  ใช้เมนูตั้งค่า => ข้อมูลบริษัท => รูปแบบธุรกิจ =>  “การผลิต”
 • ตั้งค่าวัตถุดิบ
  ขั้นที่สองให้เพิ่มวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตในฐานข้อมูล และใส่จำนวนยอดยกมาหรือซื้อวัตถุดิบนั้น เพื่อให้ระบบรู้ว่าวัตถุนั้นเหลือพอสำหรับการผลิต
  เมนูสินค้า => +เพิ่มสินค้า => เพิ่มสินค้า => เลือกประเภทวัตถุดิบ

 • ตั้งสินค้าที่มีสูตรการผลิต
  ขั้นที่สามตั้งสินค้าที่ต้องการจะผลิตโดยการเปิดใช้งานสูตรการผลิตและใส่รายละเอียดสูตรการผลิตให้เรียบร้อย
   – เมนูสินค้า => +เพิ่มสินค้า => เพิ่มสินค้า => สินค้าขายนับสต็อก => เปิดใช้งานสูตรการผลิต

  – เมื่อเปิดใช้งานสูตรการผลิต ให้ผู้ใช้งานทำการเพิ่ม วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เวลาที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางตรง และ
  ค่าใช้จ่ายในการผลิต

 • การผลิต
  ขั้นสุดท้ายลูกค้าสามารถสั่งผลิตสินค้าที่ได้ตั้งค่าสูตรการผลิตได้แล้ว
  4.1 เมนูผลิต => +สร้างการผลิต

  4.2 เลือกชื่อสินค้าและจำนวนที่ต้องการผลิตและกดบันทึก

  – เมื่อเลือกชื่อสินค้าที่ต้องการผลิตแล้ว ระบบจะเพิ่มวัตถุดิบ เวลาในการผลิต ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ให้อัตโนมัติ จากสูตรการผลิตที่ทำการเพิ่มไว้ก่อนแล้ว

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง