BOM การใช้สูตรการผลิต

 1. ตั้งรูปแบบธุรกิจ
  ขั้นแรกเลือกประเภทสินค้าให้ถูกต้องก่อน เพราะถ้าไม่เลือกเป็น “การผลิต” จะไม่ขึ้นเมนู “ผลิต”
  ใช้เมนูตั้งค่า => ข้อมูลบริษัท => รูปแบบธุรกิจ =>  “การผลิต”
 2. ตั้งค่าวัตถุดิบ
  ขั้นที่สองให้เพิ่มวัตถุที่จะใช้ผลิตในฐานข้อมูล และใส่จำนวนยอดยกมาหรือซื้อวัตถุดิบนั้น เพื่อให้ระบบรู้ว่าวัตถุนั้นเหลือพอสำหรับการผลิต
  เมนูสินค้า => +เพิ่มสินค้า => เพิ่มสินค้า => เลือกประเภทวัตถุดิบ

  หลังจากใส่ข้อมูลวัตถุดิบแล้ว ถ้ามีวัตถุดิบยกมาให้เพิ่มสินค้าที่ => สินค้าคงเหลือ => +เพิ่มลดสินค้า => ยอดยกมา
 3. ตั้งสินค้าที่มีสูตรการผลิต
  ขั้นที่สามตั้งสินค้าที่ต้องการจะผลิตโดยการเปิดใช้งานสูตรการผลิตและใส่รายละเอียดสูตรการผลิตให้เรียบร้อย
  เมนูสินค้า => +เพิ่มสินค้า => เพิ่มสินค้า => สินค้าขายนับสต็อก => เปิดใช้งานสูตรการผลิต

 4. การผลิต
  ขั้นสุดท้ายลูกค้าสามารถสั่งผลิตสินค้าที่ได้ตั้งค่าสูตรการผลิตได้แล้ว
  เมนูผลิต => +สร้างการผลิต => เลือกชื่อสินค้าและจำนวนที่ต้องการผลิต

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง