แจ้งเตือนอีเมล์การลาที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อพนักงานที่ใช้โพรไฟล์นี้ได้รับอนุมัติการลาข้อความแจ้งจะเตือนจะส่งถูกส่งหาแผนกและลำดับขั้นที่ถูกกำหนด

ตั้งค่า การส่งอีเมลแจ้งเตือนการลาที่ถูกอนุมัติ

  1. เข้าเมนูตั้งค่า > พนักงาน > บันทึกเวลา
  2. เลือกโปรไฟล์บันทึกเวลาที่ต้องการ หรือ เพิ่มโปรไฟล์บันทึกเวลาใหม่
  3. กดที่ข้อความ “เงื่อนไขการลงเวลา”
  4. เมื่อมีการลาและได้รับการอนุมัติระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนตามแผนกและลำดับขั้นของพนักงาน
    ** แผนกที่พนักงานสังกัด หมายถึง ข้อมูลแผนกของพนักงานที่นำโพรไฟล์นี้ไปใช้งาน
  5. ถ้าผู้ใช้งานต้องการเพิ่มการส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังแผนกอื่น สามารถกดเพิ่มที่ “ + เพิ่มตัวเลือก “

*** หากแผนกที่เพิ่มใหม่และแผนกต้นสังกัดเป็นแผนกเดียวกัน จะนำลำดับขั้นของแผนกทั้งสองมารวมกัน ***

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง