เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนอกจากสลิปเงินเดือนแล้วยังมีเอกสารอื่นๆที่สามารถออกและเก็บเอกสารในระบบ SMEMOVE

การออกเอกสาร

 • แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนพนักงาน
 • แบบ ภงด 1ก. สำหรับยื่นภาษีประจำปี
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน ( ทำงานอยู่จนถึงปัจจุบัน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ( เลิกจ้าง )
 • หนังสือรับรองการทำงาน ( พนักงานลาออก )
 1. เข้าเมนูพนักงาน > พนักงาน > ข้อมูลพนักงานที่ต้องการ
 2. เลือกเอกสารที่ต้องการ > เดือน(ปี) ที่ต้องการ
 3. เอกสารรับรองการทำงาน (กรณีที่มีการเลิกจ้างหรือลาออก)
  ปิดสถานะของพนักงาน > เลือกวันที่เลิกจ้าง > เลือกว่าเป็นการเลิกจ้าง หรือ ลาออก
  ออกเอกสารใบรับรองการทำงาน

การเก็บข้อมูลพนักงาน

 • ใบเตือนพนักงาน
 • เอกสารสำคัญของพนักงาน

  ใบเตือนพนักงาน

 1. เข้าเมนูพนักงาน > พนักงาน > เข้าข้อมูลพนักงานที่ต้องการ
 2. เลือกคำว่า “โดนออกใบเตือนรวม”
 3. ระบบจะแสดงรายการ หาก เคยมีการออกใบเตือน หากต้องการออกใบเตือนให้กด “เพิ่มรายการ”

  เอกสารสำคัญของพนักงาน

 4. ต่อมาหากผู้ใช้งานต้องการเก็บเอกสาร ข้อมูลสำคัญของพนักงานสามารถตรวจสอบได้ด้านล่าง
 5. สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบไปได้ที่รูปเอกสาร 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง