POS – เริ่มต้นใช้งาน

POS หรือ Point of sale คือระบบขายหน้าร้านหรือแคชเชียร์ที่เรารู้จักกันซึ่งออกใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบและแบบย่อได้ทันที

ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน POS

  1. เลือกที่ เมนูตั้งค่า และเลือกที่หัวข้อ ข้อมูลบริษัท => รูปแบบธุรกิจ เพื่อเปิดใช้งาน POS*ถ้าลูกค้าต้องการใช้ใบกำกับภาษีแบบย่อต้องคลิกช่องด้านล่างด้วย
    แล้วระบบจะสร้างเลขที่ใบกำกับภาษีแยกออกจากใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
  2. หน้าจอหลักจะแสดงปุ่มเข้าใช้งาน POS
  3. เมื่อคลิกเข้าไปจะเริ่มการขายจากรายการสินค้าที่เราได้ลงข้อมูลในระบบได้
    *ส่วนการขายสามารถสแกนบาร์โค้ดแทนการคลิกสินค้าที่หน้าจอได้
  4. ในการขายสามารถเลือกการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที
  5. วิธีการเปลี่ยนระบบการออกใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบและแบบย่อ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง