POS – เริ่มต้นใช้งาน

POS หรือ Point of sale คือระบบขายหน้าร้านหรือแคชเชียร์ที่เรารู้จักกันซึ่งออกใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบและแบบย่อได้ทันที

ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน POS

 1. เลือกที่ เมนูตั้งค่า และเลือกที่หัวข้อ ข้อมูลบริษัท => รูปแบบธุรกิจ เพื่อเปิดใช้งาน POS*ถ้าลูกค้าต้องการใช้ใบกำกับภาษีแบบย่อต้องคลิกช่องด้านล่างด้วย
  แล้วระบบจะสร้างเลขที่ใบกำกับภาษีแยกออกจากใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
 2. หน้าจอหลักจะแสดงปุ่มเข้าใช้งาน POS
 3. เมื่อคลิกเข้าไปจะเริ่มการขายจากรายการสินค้าที่เราได้ลงข้อมูลในระบบได้
  *ส่วนการขายสามารถสแกนบาร์โค้ดแทนการคลิกสินค้าที่หน้าจอได้
 4. ในการขายสามารถเลือกการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที
 5. วิธีการเปลี่ยนระบบการออกใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบและแบบย่อ
 6. วิธีการบันทึกรายการขายให้แบบร่าง

  *เมื่อสร้างรายการขายแล้วให้กดที่คำว่าบันทึก

  **ระบบจะสร้างรายการเป็นแบบร่างไว้ให้เพื่อรอให้มีการชำระค่าสินค้า โดยบันทึกเป็นเอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  และสามารถปริ้นเอกสารได้

 7. การเพิ่มหมายเหตุ ในเอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  * หลังจากสร้างรายการขาย ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหมายเหตุในเอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง