สร้างผังบัญชี

ขั้นตอนการสร้างผังบัญชี


 1. คลิกที่คำสั่ง + สร้างรายการบัญชี ที่เมนู บัญชี ในหัวข้อ  ผังบัญชี
 2. ทำการเลือกหมวดหมู่ผังบัญชีที่ต้องการเพิ่ม ตัวเลือกหมวดหมู่ผังบัญชีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
 3. ใส่รายละเอียด ของผังบัญชีที่ต้องการเพิ่มทางด้านขวามือโดยการใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อบัญชี
  • เลขที่บัญชี
  • บัญชีคุม (ผลรวมของผังบัญชีย่อย จะไม่สามารถบันทึกบัญชีลงผังนี้ได้)
  • รายละเอียด
  • โน้ต
 4. เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนให้เลือกคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชี

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง