เบิกเงินเกินบัญชี

การเพิ่มรายการเบิกเงินเกินบัญชีสำหรับพนักงานภายในกิจการ ที่มักจะทำการเบิกเงินล่วงหน้าก่อนช่วงเวลาจ่ายเงินเดือน ในบางครั้งมันอาจนำพาความยุ่งยากในการจัดการ และการจ่ายเงินเดือนช่วงสิ้นเดือนของคุณได้หากคุณไม่มีวิธีการจัดการที่ดีพอ

วิธีการบันทึกการเบิกเงินเกินบัญชี

  1. เข้าเมนู พนักงาน แล้วคลิกไปที่คำสั่ง เงินเดือน เลือกไปที่รายการเงินเดือนของพนักงานที่ต้องการหักเงินเบิกล่วงหน้า

  2. ไปที่ส่วนของ รายการเบิกเงินล่วงหน้าแล้วคลิกไปที่ + เพิ่มรายการ

  3. ระบุข้อมูลของรายการเบิกล่วงหน้าที่ต้องการบันทึก รายละเอียด => วิธีการชำระ => ยอดเงินที่จ่าย => วันที่ทำรายการ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนให้คลิกไปที่ บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด

หมายเหตุ หลังจากที่คุณได้ทำตามครบทุกขั้นตอนแล้วรายการเงินเบิกล่วงหน้าที่คุณต้องการบันทึกไว้ จะถูกดึงออกมาแสดงในส่วนของ “รายการเบิกเงินล่วงหน้า” ที่จะถูกหักออกจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง