ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันกับทางซัพพลายเออร์หรือผู้ขาย ว่าได้ทำการตกลงซื้อสินค้าหรือบริการ โดยกำหนด ข้อมูลเงื่อนไข การชำระเงิน ตลอดจนการส่งมอบสินค้าและบริการนั้นๆ ลงในใบสั่งซื้อ

ขั้นตอนในการสร้างใบสั่งซื้อ


 1. คลิกที่คำสั่ง + สร้างใบสั่งซื้อ ที่อยู่ในเมนู ซื้อ หัวข้อ ใบสั่งซื้อ
 2. กรอกข้อมูลสำคัญลงแบบฟอร์ม เริ่มต้นด้วยการกำหนด ประเภทใบสั่งซื้อ ต่อด้วยการระบุข้อมูลในหัวข้อ ซัพพลายเออร์ (ชื่อและที่อยู่ของซัพพลายเออร์ สำคัญมากเพราะจะถูกนำไปแสดงในใบเสนอราคา)
 3. กำหนดเงื่อนไขราคาอย่าง สกุลเงิน (หากทำการค้าระหว่างประเทศอยู่ก็สามารถทำการเลือกสกุลเงินของประเทศคู่ค้าได้) การให้เครดิตเทอม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดที่หากมีก็สามารถระบุลงไปในฟอร์มได้เลย
 4. ในส่วนของรายการสินค้า ผู้ใช้งานสามารถทำการระบุชื่อโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ได้โดยกดไปที่คำสั่ง เพิ่มโปรเจกต์
 5. ต่อมาเป็นการกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มชื่อสินค้าที่จะระบุลงในใบสั่งซื้อ โดยกรอกข้อมูลลงไปในช่องสินค้า (ชื่อสินค้า) จำนวนของสินค้าที่ต้องการซื้อ และราคาของสินค้าต่อหน่วย หากต้องการแก้ไขชื่อสินค้า ให้คลิกที่ตัวเลือก แก้ไข ด้านหลังรายการสินค้า หรือหากต้องการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าระบบ ก็คลิกที่คำสั่ง เพิ่มใหม่ 
  ข้อควรระวัง

  เลือก “แก้ไข” จะเป็นการแก้ไขรายการสินค้าที่มีอยู่เดิมในระบบ

 6. เมื่อสินค้ามีมากกว่า 1 รายการก็สามารถคลิกที่คำสั่ง เพิ่มสินค้าได้เลย หากมีรายละเอียดที่สำคัญของสินค้าก็สามารถคลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มรายละเอียดสินค้าและทำการกรอกข้อมูลลงไปได้เลย ในขั้นตอนนี้ระบบจะเพิ่มรายการสินค้าในฐานข้อมูลสินค้า ให้อัตโนมัติ
 7. เลือกใส่ หมายเหตุในเอกสาร โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูกระบุไว้ใบสั่งซื้อ และทำการระบุ ระยะเวลา ของใบสั่งซื้อ
 8. ใส่หมายเหตุที่ต้องการใช้ในการสื่อสารหรือแจ้งปัญหาข้อสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับรู้ใน โน้ตภายในบริษัท และทำการ แนบไฟล์ เอกสารสำคัญ
 9. คลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลใบเสนอราคาที่ได้กรอกมาทั้งหมด
  หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูตัวอย่างของใบเสนอราคาและทำการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ที่สามารถเลือกได้ทั้ง ต้นฉบับ และสำเนา ส่ง Email พิมพ์เอกสาร เพียงคลิกที่ icon Download, Email, Print ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้า ตัวอย่าง

การยืนยันอนุมัติใบสั่งซื้อ


 1. กดที่ปุ่ม รอยืนยัน เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น ยืนยันสั่งซื้อ จากผู้ขาย และกำหนดวันรับมอบ ที่ได้รับจากผู้ขาย
 2. การรับมอบสินค้าเป็นหลายๆ ครั้ง สามารถทำการกำหนด การรับมอบ ได้ที่หน้าใบรับสินค้า

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง