อธิบายการตั้งค่าระบบ POS

 

  1. รูปแรกนี้ไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้ระบบ POS เพียงแต่เป็นการตั้งค่าการออกเอกสาร
  2. หมายเลข 1 คือ การเปิดใช้ระบบ POS
    หมายเลข 2 คือ การให้เลขที่ใบกำกับภาษีแบบย่อ โดยเรียงเลขแยกกับเลขที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
  3. ระบบ POS ของเราออกใบกำกับภาษีได้ 2 แบบ คือ ใบกำกับภาษีแบบย่อ และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (แบบที่มีชื่อที่อยู่และไม่มีชื่อที่อยู่)
    ถ้าลูกค้าจะออกใบเสร็จแบบมีมัดจำ ลูกค้าต้องออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบและต้องมีชื่อที่อยู่ด้วย

    *หน้าตาแถบคำสั่งที่สั่งพรินต์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ 2 ประเภทของระบบ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง