หัก ณ ที่จ่ายพนักงานชั่วคราว

ตัวช่วยดีๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำการ หัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชั่วคราวได้ทันที แบบอัตโนมัติตามที่ได้ตั้งไว้ในขั้นตอนการเพิ่มพนักงาน

วิธีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานชั่วคราว (สร้างพนักงาน)


  1. ไปที่เมนู พนักงาน คลิกเลือกไปที่หัวข้อ พนักงาน
  2. คลิกไป + สร้างพนักงาน
  3. กำหนดรูปแบบของพนักงานให้เป็น พนักงานชั่วคราว และทำการระบุวันที่เข้าทำงาน
  4. ทำการระบุข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่ทางระบบกำหนดไว้ให้ครบถ้วนที่สุด
  5. คลิกไปที่คำสั่ง เปิดหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนของหัวข้อหัก ณ ที่จ่าย และระบุข้อมูลรูปแบบในการหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม
  6. คลิกไปที่คำสั่ง บันทึก ที่อยู่ด้านล่างเพื่อจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน

หมายเหตุ 1. เมื่อมีการตั้งค่าเปิดหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานชั่วคราวแล้ว ในขั้นตอนการทำเงินเดือน เงินเดือนของพนักงานชั่วคราวจะถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยอัตโนมัติ 2. ในกรณีที่สร้างรายชื่อพนักงานไว้แล้ว คุณสามารถคลิกเข้าไปที่รายชื่อของพนักงานชั่วคราวแต่ละคน และทำการ เปิดหัก ณ ที่จ่าย ได้ทันที

ตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่ายพนักงานชั่วคราว

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง