สร้างเอกสาร ภ.ง.ด. 1ก และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

บทความ : ด่วน! ภ.ง.ด.1 ก ส่งก่อนสิ้นเดือน ก.พ. แล้วคุณทำสรุปเงินเดือน และภาษีของพนักงานแล้วหรือยัง

 1. เลือกที่ “เมนูบัญชี => ภาษีและประกันสังคม => ภ.ง.ด. 1ก”
  ผู้ใช้งานสามารถออกทีละรายเอกสารโดยการ กด “ออกเอกสาร” หรือ สร้างเอกสารทั้งหมดของปีนั้นโดยการกดปุ่ม “สร้างเอกสารหัก ภ.ง.ด. 1ก”

  เมื่อกด “ออกเอกสาร” หรือ “สร้างเอกสารหัก ภ.ง.ด. 1ก” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสร้างเอกสาร “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  (ใบ 50 ทวิ)” ให้อัตโนมัติ

  ผู้ใช้งานสามารถ Download แบบฟอร์มยื่นภาษี ภ.ง.ด. 1ก  ที่”แบบฟอร์มภาษี => ตัวเลือก => ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นภาษี “

 2. กรณีต้องการออกเอกสาร ภ.ง.ด. 1ก ระหว่างปี
  จำเป็นต้องกดเลิกจ้างพนักงานที่ต้องการออกเอกสารก่อน

  2.1 โดยเข้าไปที่เมนูพนักงาน => พนักงาน”
  2.2 เลือกข้อมูลของพนักงานที่ต้องการเลิกจ้าง

  2.3 เปลี่ยนสถานะจาก ปกติ เป็น เลิกจ้าง และกดบันทึก

  เมื่อทำการเลิกจ้างพนักงานในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่ “เมนูบัญชี => ภาษีและประกันสังคม => ภ.ง.ด. 1ก” และกด “ออกเอกสาร”

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง