วิธีการ Download ใบสั่งผลิต

  1. วิธีการ Download ใบสั่งผลิต
    เลือกรูปแบบธุรกิจเป็น “การผลิต”

  2. เข้าไปที่เมนู ผลิต => ใบสั่งผลิต
    และ เลือกรายการที่จะ Download ใบสั่งผลิต

  3. กดเลือกประเภทใบสั่งผลิตที่ต้องการ
    (ใบสั่งผลิตจะมีอยู่3แบบ  ใบสั่งผลิตแบบเต็ม , ใบสั่งผลิตแบบย่อ และใบสรุปหลังผลิตเสร็จ)

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง