วิธีการใช้งาน Commission หลาย Profile

เริ่มต้น เข้าเมนูหน้า “ ตั้งค่า => พนักงาน => คอมมิชชั่น => เพิ่มรูปแบบ หรือ แก้ไข”

หลังจากที่ผู้ใช้งานกด เพิ่มรูปแบบ หรือ แก้ไข แล้วจะมีให้ตั้งค่า และเลือกรูปแบบการคำนวณค่าคอมมิชชั่น โดยมีสามแบบดังนี้

1.คิดแบบขั้นบันได

คือการคำนวณค่าคอมมิชชั่นแบ่งตามช่วงของยอดขายที่กำหนด โดยจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ การคำนวณจะคิดค่าคอมมิชชั่นที่ได้ในแต่ละช่วงนำมารวมกันเป็นผลรวมทั้งหมด


2.คิดจากช่วงราคา

คือการคำนวณตามยอดขายที่ได้ทั้งหมดในช่วงค่าคอมมิชชั่นสูงสุดที่กำหนดเพียงค่าเดียว


3.คิดในอัตราคงที่

เป็นการคิดค่ามิชชั่น โดยใช้ “ค่าเดียวในการคำนวณ” ยอดขายทั้งหมด

หลังจากเปิดการใช้งานคอมมิชชั่นให้ทำการตั้งค่าการใช้งานให้กับพนักงานแต่ละคน ตามโปรไฟล์คอมมิชชั่นได้ตั้งค่าได้

โดยเข้าไปที่ “เมนูพนักงาน => พนักงาน => เลือกพนักงานที่จะค่าให้ใช้ คอมมิชชัน”

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง