ส่ง ภ.ง.ด.3,53 ผ่านโปรแกรมสรรพากร

การส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลสามารถทำได้ โดยเริ่มจากการเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ ติดตั้ง ลงบนคอมพิวเตอร์ โดยเลือกโปรแกรมแบบโอนย้ายข้อมูล และทำการเปิดโปรแกรมเพื่อทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

การส่ง ภ.ง.ด. 3,53 ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

ผู้ใช้งานโปรแกรม SMEMOVE สามารถทำการดาวน์โหลด File Text ได้จากเมนู บัญชี หัวข้อ ภาษีและประกันสังคม โดยทำการคลิกเลือกไปที่คำสัง Text ที่จะปรากฎขึ้นมาเมื่อลากเมาส์ไปที่รายการ ภ.ง.ด.3,53 ที่ต้องการ

ตัวอย่างด้านล่างเป็นการแสดงการโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53 ผ่านโปรแกรมของสรรพากร


 1. เข้าสู่โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ด.ง.53 ของสรรพากร และทำการกรอกข้อมูลสำคัญลงไปในแบบฟอร์มทั้งหมด
  1. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. สาขาที่ต้องการยื่น ภงด.53 โดยสำนักงานใหญ่ต้องบันทึกเลขที่สาขา 000003. เลือกรูปแบบการยื่นแบบฟอร์ม4. ระบุวันเดือนปีที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน5. เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการโอนย้าย
 2. ทำการกำหนดรหัสข้อมูล โดยเริ่มจาก
  1. กำหนดมาตราการนำส่งภาษี
  2. หัก ณ ที่จ่ายกำหนดเป็น 13. ออกภาษีให้กำหนดเป็น 24. กำหนดรูปแบบตัวอักษรที่ใช้แบ่งข้อมูลเป็น |
 3. ทำการกำหนดตำแหน่งข้อมูล โดยคุณสามารถทำการกำหนดค่าต่างๆ ได้ตามภาพ
 4. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนให้คลิกไปที่คำสั่ง โอนย้ายข้อมูล หลังจากที่ทำการกำหนด หรือระบุค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
 5. เมื่อทำการคลิกไปที่คำสั่ง โอนย้ายข้อมูล เรียบร้อยแล้วทางระบบจะทำการแสดงรายการไฟล์ที่ได้รับการจัดเก็บ ให้คลิกไปที่คำสั่ง ตกลง
  หากมีข้อมูลผิดพลาดทางระบบจะแสดงรายการแก้ไข คุณสามารถทำการ จัดเก็บเพื่อนำไปแก้ไข ทีหลังได้ โดยแต่ละคำสั่งจะมีการทำงานแตกต่างกันออกไปคุณสามารถคลิกเลือกได้ตามความต้องการ
  1. “จัดเก็บเพื่อนำไปแก้ไข” จัดเก็บไฟล์ข้อมูลรายการแก้ไขเพื่อนำไปแก้ไข
  2. “พิมพ์รายการแก้ไข” สั่งพิมพ์ข้อความแจ้งให้แก้ไข3. “จัดเก็บรายการที่ต้องแก้ไข” จัดเก็บข้อความแจ้งรายการที่ต้องแก้ไข4. “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” กลับไปแก้ไขข้อมูลใหม่ในขณะนั้น5. “จัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง” รายการแก้ไข จะจัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง และรายการเตือนจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
 6. เมื่อคลิกเลือกคำสั่งตัวใดตัวหนึ่งหน้าต่างใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาให้คลิกไปที่คำสั่ง  ตกลง อีกครั้ง (ภาพตัวอย่างได้เลือก จัดเก็บเพื่อนำไปแก้ไข)
 7. ในกรณีที่ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องทางระบบจะแสดงรายละเอียดจำนวนราย จำนวนเงินได้ และจำนวนเงินภาษี เมื่อตรวจสอบเสร็จให้คลิกไปที่คำสั่ง ตกลง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง