วิธีการพิมพ์สมุดรายวันและ Payroll ขนาด A5

เป็นวิธีการนำเอกสารออกจากระบบ โดยทำให้เอกสารออกมาในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบข้อมูลภายในเอกสารสามารถทำได้ง่ายขึ้น และการเลือกพิมพ์เอกสารขนาด A5 นั้นก็เป็นวิธีที่ดีในการพิมพ์เอกสารออกมาให้มีขนาดใหญ่ และข้อมูลครบถ้วนในแผ่นเดียวกัน

ขั้นตอนการพิมพ์สมุดรายวัน ขนาด A5

  1. คลิกไปที่เมนู บัญชี เลือกไปที่ บันทึกบัญชี และทำการคลิกเลือกรายการ สมุดรายวัน ที่ต้องการพิมพ์ออกมา
  2. เมื่อเลือกรายการสมุดรายวันที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกไปที่ไอคอนตามรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง
  3. คลิกไปที่คำสั่ง Print ตรงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมคว่ำ
  4. ทำการเลือกขนาดกระดาษเป็น A5
  5. เมื่อเลือกขนาดของกระดาษเสร็จเรียบร้อยให้คลิกไปที่คำสั่ง พิมพ์

ตัวอย่างเอกสารสมุดรายวัน

ขั้นตอนการพิมพ์ Payroll ขนาด A5


  1. เข้าไปที่เมนู พนักงาน คลิกเลือกไปที่ เงินเดือน และทำการเลือกพนักงานที่ต้องการพิมพ์ใบ Payroll
  2. ตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร และทำการคลิกไปที่ไอคอน ที่อยู่ด้านซ้ายมือ (ตามรูปภาพด้านล่าง)
  3. คลิกไปที่คำสั่ง Print
  4. เมื่อคลิกไปที่คำสั่ง Print ต่อมาให้ทำการคลิกเลือกขนาดของกระดาษ โดยเลือกเป็นขนาด A5 (ในกรณีที่ไม่ได้มีการตั้งค่าหน้ากระดาษไว้เป็น A5)
  5. หลังจากกำหนดค่าขนาดของกระดาษเรียบร้อยให้คลิกไปที่คำสั่ง พิมพ์

ตัวอย่างเอกสาร Payroll

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการพิมพ์เอกสาร Payrool หลายๆ ใบพร้อมกันคุณสามารถทำการคลิกเลือกที่หน้าช่องหมายเลขเอกสารที่ทำการจ่ายแล้วทุกอัน และคลิกไปที่คำสั่ง พิมพ์ A5 และสั่ง พิมพ์ ทั้งหมดได้ทันที

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง