วิธีการตั้งค่ารูปแบบการรันตัวเลขเอกสาร

การเลือกเลขที่การใช้เอกสารให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าจะทำให้งานของลูกค้านั้นทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีการตั้งค่ารูปแบบการรันตัวเลขเอกสาร มีดังนี้

 1. เลือกเมนูตั้งค่า
   – เลขที่เอกสาร
   – เลขที่เอกสาร
   – เลือกเลขที่เอกสารที่ต้องการตั้งค่าเลขที่
 2. จากตัวอย่างคือ ใบเสนอราคาเมื่อผู้ใช้งานเลือกเอกสาร ระบบจะให้ตั้งค่าแก้ไขรูปแบบเลขที่
  2.1 แก้ไขชื่อเอกสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ อักษรย่อของเอกสาร
  2.2 แก้ไขรูปแบบเลขที่เอกสาร
  – 1.ให้เอกสารมีเฉพาะตัวเลข
  – 2. ปี ตามด้วยตัวเลขที่เอกสาร
  – 3. ปี/เดือน ตามด้วยตัวเลขที่เอกสาร
  – 4.ปี/เดือน/วัน และตามด้วยเลขที่ของเอกสาร
  2.3 ตัวเลือกเพิ่มเติม ว่าต้องการให้เอกสารเป็นปี (พ.ศ.) หรือ (ค.ศ.)
  2.4 ตัวอย่างเลขที่เอกสาร จากนั้นกดบันทึก

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถเลือกการรันเลขเอกสารตามที่ลูกค้าสะดวกใช้งานได้แล้ว

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง