วิธีการตั้งค่ารูปแบบการรันตัวเลขเอกสาร

การเลือกเลขที่การใช้เอกสารให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าจะทำให้งานของลูกค้านั้นทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีการตั้งค่ารูปแบบการรันตัวเลขเอกสาร มีดังนี้

เลือกเมนูตั้งค่า => เลขที่เอกสาร => รูปแบบการรัน

1. ปี/เดือน/วัน

2. ปี/เดือน

3. ปี

4. ตัวเลข

เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถเลือกการรันเลขเอกสารตามที่ลูกค้าสะดวกใช้งานได้แล้ว

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง