วิธีการตั้งค่ารูปแบบการรันตัวเลขเอกสาร

การเลือกเลขที่การใช้เอกสารให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าจะทำให้งานของลูกค้านั้นทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 1. ผู้ใช้งานเลือกไปที่
  (1) เมนูตั้งค่า
  (2) เลขที่เอกสาร
  (3) เลขที่เอกสาร
  (4) เลือก ตัวอย่างเลขที่ ที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยน
 2. เมื่อผู้ใช้งานคลิก เลขที่เอกสารที่ต้อง จะแสดงข้อมูลตามตัวอย่าง
  (1) แก้ไขชื่อเอกสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ อักษรย่อนำหน้าเลขที่เอกสาร
  (2) แก้ไขรูปแบบการเรียงเลขที่เอกสาร
  – ให้เอกสารมีเฉพาะตัวเลข
  – ปี ตามด้วยตัวเลขที่เอกสาร
  – ปี/เดือน ตามด้วยตัวเลขที่เอกสาร
  – ปี/เดือน/วัน และตามด้วยเลขที่ของเอกสาร
  (3) ตัวเลือกเพิ่มเติม ว่าต้องการให้เอกสารเป็นปี (พ.ศ.) หรือ (ค.ศ.)
  (4) ตัวอย่างเลขที่เอกสาร
  เมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าเสร็จสิ้น กดปุ่มบันทึก

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง