วิธีการตรวจใบกำกับภาษีซ้ำ

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เราได้ขายออกไป ในกรณีที่เป็นธุรกิจซื้อมา-ขายไป ใบกำกับภาษี จะผูกติดที่ใบวางบิล/ใบส่งสินค้า หากเป็นธุรกิจงานบริการใบกำกับภาษีจะผูกอยู่ที่ใบเสร็จรับเงิน

  1. วิธีการเรียกใช้งานการตรวจสอบภาษีซ้ำ สามารถเข้าไปที่
    เมนูบัญชี  =>  ภาษีและประกันสังคม  => ภ.พ.30
  2. เลือกเดือนจ่ายชำระภาษี
  3. ถ้ามีเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกัน
    จะแสดงเลขที่ใบกำกับภาษีตามเดือนที่ผู้ใช้งานได้เลือก และถ้าเป็นใบกำกับภาษีซ้ำในเดือนก่อนหน้าสามารถ กดที่ “แสดง เอกสารซ้ำในรอบก่อนหน้า”

 

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง