ล้างค่าเสื่อม

ถ้าหากลูกค้าได้บันทึกค่าเสื่อม และต้องการล้างค่าเสื่อมนั้นออกทำได้โดย

  1.  เลือกที่เมนูบัญชี => สินทรัพย์ => +สร้างสินทรัพย์ => ตัดค่าเสื่อม => ยกเลิกการคิดค่าเสื่อม
  2. เลือกช่วงเดือนที่ลูกค้าต้องการจะล้างค่าเสื่อมออก

    เพียงเท่านี้ลูกค้าจะล้างค่าเสื่อมได้แล้วครับ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง