รูปแบบการขาย

ฟอร์มรูปแบบการขาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ขายออนไลน์/หน้าร้าน

 • เหมาะสำหรับ ธุรกิจ ซิ้อมาขายไป ทั้งมีหน้าร้าน หรือ ขายออนไลน์
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลหรือใบเสร็จได้เลย ภายในหน้าเดียว
 • มีการจัดส่งสินค้า หรือ ต้องการการเพิ่มต้นทุนค่าจัดส่งในรายการขาย
 • ใบกำกับภาษี จะผูกติดอยู่กับ ใบวางบิล/แจ้งหนี้/ส่งของ

ขายเต็มรูปแบบ

 • เหมาะสำหรับงานบริการ หรือ ซื้อมาขายไป ที่ต้องใช้ใบเสนอราคา
 • เอกสารแยกกันอย่างชัดเจน
 • แบ่งสถานะของเอกสารออกเป็นหลายๆส่วน เช่น แบบร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว รอวางบิล อื่นๆ
 • มีบทบาทของผู้อนุมัติเอกสารชัดเจน

 

การตั้งค่าใช้งาน

 1. เลือกที่เมนู ตั้งค่า -> ข้อมูลบริษัท -> รูปแบบธุรกิจ
 2. ปรับตั้งค่า รูปแบบการขาย ตามรูปแบบที่ต้องการ
 3. กรณีสินค้าขาย สามารถเลือกได้ว่ามีการจัดส่งหรือไม่
ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนจากเต็มรูปแบบ มาใช้แบบออน์ไลน์ จะทำให้ ข้อมูลเดิมไม่สามารถแก้ไขได้

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง