รายชื่อลูกค้าและซัพพลายเออร์

รายชื่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ จะประกอบไปด้วย หน้าตารางแสดงข้อมูลสรุปที่ถูกจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้ายอดขายสูง กลุ่มลูกค้ายอดขายปานกลาง และกลุ่มลูกค้ายอดขายต่ำ

ขั้นตอนในการสร้างรายชื่อลูกค้า


 1. การสร้างรายชื่อลูกค้าจะเริ่มต้นที่การคลิกเลือกคำสั่ง + เพิ่มลูกค้า ที่อยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอ ภายในเมนู รายชื่อ ในหัวข้อ ลูกค้า
 2. ระบุข้อมูล ชื่อลูกค้า ที่อยู่ของลูกค้า สำนักงาน / สาขาเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และคลิกเลือกระยะเวลาการให้ เครดิต สำหรับลูกค้าที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมา
 3. เลือก ตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาในการวางบิล และรับเช็ค
 4. ทำการระบุ เอกสารแนบอย่างไฟล์ภาพบัตรประชาชน หนังสือรับรอง ภพ.20 และการเขียนโน้ตสำหรับแนบข้อความหรือคำสั่งสำคัญที่จะใช้แจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 5. เมื่อทำการระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วต่อมาให้เลือกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

หมายเหตุ การตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดในการวางบิล และรับเช็คสามารถทำออกมาได้ 3 รูปแบบคือ

 1. รายสัปดาห์ เป็นการกำหนดวันที่วางบิล และรับเช็คในช่วงหนึ่งสัปดาห์ (จันทร์ – อาทิตย์) เช่น ทุกวันพุธจะมีการรับวางบิล ทุกวันศุกร์จะมีการรับเช็ค
 2. รายเดือน เป็นการกำหนดวันที่ที่จะรับวางบิลและรับเช็ควันใดวันหนึ่งของเดือน (1-31) เช่น รับวางบิลทุกวันที่ 25 เดือน รับเช็คทุกวันที่ 3 ของเดือน
 3. กำหนดวันที่แน่นอน เป็นการกำหนดวันที่ที่จะรับวางบิลและรับเช็ค โดยระบุวันที่อย่างเฉพาะเจาะจง ในแต่ละเดือนลงไปในระบบได้เลย

ขั้นตอนในการสร้างรายชื่อลูกค้า


 1. คลิกเลือกที่คำสั่ง + สร้างซัพพลายเออร์ ที่อยู่ในเมนู รายชื่อ ในหัวข้อ ซัพพลายเออร์ โดยข้อมูลของซัพพลายเออร์ที่ทำการเพิ่มนั้นสามารถเป็นได้ทั้งซัพพลายเออร์ในนามบริษัทหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ตามความต้องการ
 2. ระบุข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงาน/สาขาเลขที่
 3. ทำการระบุข้อมูลในส่วนของ เงื่อนไขราคาและการแจ้งเตือน โดยการตั้งค่าเงื่อนไขราคา ระบบแจ้งเตือนการวางบิล และรับเช็ค โดยเลือกระบุ สกุลเงิน เครดิต วันที่รับวางบิล และวันที่ไปจ่ายเงิน
 4. ระบุข้อมูลในส่วนของบัญชีรับเงินของซัพพลายเออร์อย่าง (ชื่อธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 ธนาคาร)
 5. ทำการระบุ เอกสารแนบอย่างไฟล์ภาพบัตรประชาชน หนังสือรับรอง ภพ.20 และการเขียนโน้ต สำหรับแนบข้อความหรือคำสั่งสำคัญที่จะใช้แจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 6. เมื่อทำการระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วต่อมาให้เลือกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง