การรับสินค้า

ใบรับสินค้า เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการยืนยันการรับสินค้าเข้าสต๊อก หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กิจการ สถานะของการรับมอบสินค้าจะมี 2 แบบ คืออนุมัติเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์ และรออนุมัติเมื่อยังไม่ได้รับสินค้า

การรับสินค้าเข้าสต๊อก


ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนในการรับสินค้าเข้าสต็อก ผู้ใช้งานจะต้องผ่านขั้นตอนการสร้าง ใบสั่งซื้อก่อน

 • สร้างใบรับสินค้าได้โดยกดที่ + สร้างใบรับสินค้า
 • ถ้าท่านใช้งานสกุลเงินต่างประเทศ ใบรับสินค้าจะอ้างอิงถึงอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ การทำงานในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่สิทธิ์ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนมี หากไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถจัดการข้อมูลการรับสินค้าเข้าสต๊อกได้

ขั้นตอนในการสร้างใบรับสินค้า


 1. เข้าสู่หัวข้อ ใบสั่งซื้อ ที่อยู่ในเมนู จ่าย และทำการเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการ รับสินค้า
 2. ทำการเลือกแท็บ ใบรับสินค้า
 3. คลิกที่คำสั่ง + สร้างใบรับสินค้า และทำการเลือกสินค้าที่ต้องการรับเข้าสต๊อก
 4. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และจำนวนเงินว่าถูกต้องหรือไม่
 5. เพิ่มหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ในกรณีที่สินค้าแบบมีหลายเลขเครื่อง
 6. กรณีที่ต้องการใช้ใบลดหนี้หัก หรือใบมัดจำกับใบรับสินค้า ให้เลือกที่ แก้ไขรายการ และเลือก
  เอกสารที่ต้องการหัก ใส่รายละเอียดใบวางบิล หรือใบกำกับภาษี
 7. เลือกการ บันทึกภาษี ที่ต้องการ
 • ยื่นภาษีในเดือนล่าสุด โดยระบบจะนำภาษีซื้อไปหักลบภาษีขายในเดือนล่าสุดที่ยังไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
 • รอใช้สิทธิ์ เป็นภาษีซื้อที่สามารถนำมาใช้ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อื่นๆ เช่นภาษีต้องห้าม หรือภาษีที่ขอคืนไม่ได้ (เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
 1. เลือกวันที่ชำระเงินให้กับผู้ขาย ระบบจะแจ้งเตือนหลังจากวันที่ ที่ได้กำหนดไว้ หากมีไฟล์เอกสารหรือหมายเหตุสำหรับใช้ในองค์กรก็ควรทำการระบุไว้ในโน้ต
การแก้ไขข้อมูลในใบรับสินค้า

ท่านต้องมั่นใจว่า ใบรับสินค้าต้องอยู่ในสถานะ “รออนุมัติ” เท่านั้น

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง