แจ้งเตือนวางบิล รับเช็ค

การแจ้งเตือนวางบิล รับเช็ค ทางระบบจะทำขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ผู้ใช้งานสร้างใบเสนอราคา โดยรูปแบบการแจ้งเตือนจะแสดงเมื่อใกล้ถึงวันที่จะต้องทำการวางบิลและรับเช็ค

การแจ้งเตือนวางบิล


การแจ้งเตือนการวางบิลจะถูกแสดงอยู่ที่หน้าของใบเสนอราคา โดยขั้นตอนการกำหนดวันที่วางบิลนั้นจะอยู่ในส่วนของการสร้างใบเสนอราคา

หมายเหตุ หากไม่มีการสร้างใบวางบิลทางระบบจะแจ้งในช่องใบวางบิลว่า รอลูกค้ายืนยัน

การแจ้งเตือนรับเช็ค หรือรับชำระเงิน


ขั้นตอนในการสร้างการแจ้งเตือนรับเช็ค หรือรับชำระเงินจะอยู่ในส่วนของ ใบเสร็จ ซึ่งจะถูกแจ้งไว้ที่แท็บ สถานะ ว่าใบเสร็จรับเงินใบนี้ได้รับการชำระเงินแล้วหรือยัง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง