ระบบตอกบัตรอัตโนมัติ

ตัวฟีเจอร์นี้เป็นระบบที่เชื่อมกับตัวเครื่องบันทึกเวลาเพื่อให้เชื่อมเข้า รีพอร์ตพนักงาน หรือ คำนวณค่าล่วงเวลาได้อัตโนมัติ

 1. วิธีตั้งค่าเริ่มใช้งาน
  เข้าที่ เมนูตั้งค่า => พนักงาน => บันทึกเวลา
  *ต้องกดปุ่มสวิทช์ ขวามือบน เพื่อเปิดการใช้งาน

  กดปุ่ม +เพิ่มรายการ => เวลาเข้า-ออกงาน => “ตั้งค่าเวลาโปรไฟล์ตามเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ”
  โดยในจุดนี้ที่คำสัญอีกอย่างหนึ่งคือ “รูปแบบการเข้าออกงาน” โดยมี 3 รูปแบบ
  เข้าออกงานครั้งเดียว
  รูปแบบนี้จะยึดว่าพนักงานเข้าครั้งแรกและออกครั้งสุดท้าย ตามที่เราได้กำหนดไว้
  เข้าออกหลายครั้งต่อวัน
  รูปแบบที่จะยึดทุกช่วงเวลาที่มีพนักงานเข้าออกตามที่ผู้ใช้กำหนดว่าถูกต้องหรือไม่
  กำหนดชั่วโมงการทำงาน
  รูปแบบที่พนักงานจะเข้าทำงานตอนไหนก็ได้ขอให้ครบตามชั่วโมงการทำงานในวันนั้นๆเงื่อนไขการลงเวลา
  => ช่วงเวลาที่สามารถลงเวลาได้ (Cut-Off)ในส่วนนี้คือ ช่วงเวลาที่สามารถลงเวลาได้ (Cut- off) หมายถึง ช่วงเวลาก่อนหน้าของเวลาที่เราตั้งไว้ใน “โปรไฟล์” ว่าพนักที่ใช้โปรไฟล์นี้สามารถมาบันทึกเวลาได้ก่อนเป็นเวลากี่นาที

  => การคำนวณโอทีพนักงานรายเดือน
  ในส่วนนี้คือ การกำหนดว่าการคิด ค่าล่วงเวลา(OT) นั้นจะคิดอย่างไร (อัตราค่าล่วงเวลา)
  คำนวณจากวันทำงานจริงของพนักงาน
  คำนวณจากวันทำงานในแต่ละเดือน
  คำนวณจากจำนวนวันทั้งหมดของเดือนนั้นๆ
  ระบุจำนวนวันที่นำมาคำนวณต่อเดือนเมื่อตั้งค่าในส่วนการตั้งค่าบันทึกเวลาเสร็จแล้ว ต้องไปเปิดการใช้ของระบบตอกบัตรของพนักงานคนนั้นด้วย โดยเข้าไปที่

  เมนูพนักงาน => เลือกพนักงานที่ต้องการใช้ระบบบันทึกเวลา => ดูที่หัวข้อ”ระบบตอกบัตร” => เปิดการใช้งาน
 2. การดูรีพอร์ตของพนักงาน
  ในส่วนนี้คือการดูข้อมูลในการเข้าทำงาน การลา และ ชั่วโมงการทำโอที ของพนักงานแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร
  สามารถเข้าไปดูรีพอร์ตของพนักงาน
  เมนู รีพอร์ต => พนักงาน

  พอเข้ามาในส่วนนี้จะสรุปเวลาการทำงานของเดือนนี้ แต่ถ้าอยากดูรายละเอียดที่มากขึ้นสามารถ คลิกที่ชื่อพนักเพื่อเข้าไปดูว่ารายละเอียดการทำงานของพนักงานแต่ลคนเป็นอย่างไร

  ตารางในหน้านี้สามารถเปลี่ยนการแสดงค่าโดย กดปุ่ม ”การแสดงผล” เพื่อให้ตารางแสดงผลตามที่เรานั้นทำไปใช้งานได้อย่างถูกวัตถุประสงค์
  2.1 แสดงเวลาตามจริง
  จะแสดงเวลาที่พนักงานเข้าจริงตามช่วงที่เรากำหนด โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบตอนต้นว่าผู้ใช้ได้เลือกรูปแบบใด
  2.2 แสดงเวลาตามโปรไฟล์
  จะแสดงช่วงที่ผู้ใช้ได้กำหนดโปรไฟล์ไว้ เช่น ถ้ามีพนักงานเข้าทำงานช่วง 7:30 โปรไฟล์คือ 8:00 เวลาที่จะแสดงในตารางคือเวลา 8:00
  2.3 แสดงเวลาตามโปรไฟล์แบบมีเงื่อนไข (Cut-off)
  การแสดงผลนี้จะใกล้เคียงในการแสดงผลแบบที่2 แต่จะมีเงื่อนไขการลงเวลามาเกี่ยวข้อง (เงื่อนไขการลงเวลา ที่ได้ตั้งค่าไปในตอนแรก) คือ สามารถจะมาบันทึกเวลาเข้างาน หรือ ออกงาน ได้ก่อน หรือ หลังช่วงเวลาในโปรไฟลื กี่นาทีตามที่ได้ตั้งค่าไว้
  แล้วส่วนที่เป็นการเข้าออกแบบย่อ และ การเข้าออกแบบเต็มคือ การแสดงช่วงเวลาในตาราง แบบที่จะแสดงช่วงเวลาที่พนักงานเข้าครั้งแรก และ ออกครั้งสุดท้าย หรือ แสดงที่พนักงานเข้าออกทุกช่วงเวลา
 3. การเพิ่มการลาในหน้ารีพอร์ต
  ในส่วนหน้าตารางที่แสดงเวลาเข้าออกของพนักงานนั้น จะมีรูป “ดินสอ” สีฟ้าที่อยู่ข้างขวามือ => วันหยุดและวันลา => +เพิ่มรายการ ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มวันลาของพนักงานพร้อมกับใส่หมายเหตุณ์และประเภทการลาได้ในส่วนนี้ได้

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง