รวมจ่ายเงินเดือน

ตัวช่วยการรวมจ่ายเงินเดือน คือการจ่ายเงินเดือนพนักงานหลายๆ คนให้สำเร็จในขั้นตอนเดียว โดยระบบจะสร้างรายการบันทึกบัญชีเพียงรายการเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกบัญชี และป้องกันข้อมูลเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน

วิธีรวมจ่ายเงินเดือน


  1. เข้าไปที่เมนู พนักงาน คลิกไปที่คำสั่ง เงินเดือน

  2. คลิกเลือกรายการเงินเดือนของพนักงานทุกคนที่ต้องการรวมจ่ายเงินเดือน

  3. คลิกไปที่คำสั่ง รวมจ่าย

  4. ระบุข้อมูลสำคัญตามที่ระบบกำหนดไว้ ช่องทางการจ่ายเงิน => วันที่ทำรายการ

  5. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วก็คลิกไปที่คำสั่ง ยืนยัน ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลที่ทำไว้ทั้งหมด

หมายเหตุ ตัวช่วยในการรวมจ่ายเงินเดือนจะสามารถใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อรายการจ่ายเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนที่ต้องการรวมจ่าย ถูกปรับสถานะเป็น รอจ่าย แล้วเท่านั้น

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง