ประวัติเงินเดือนพนักงาน

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการปรับเงินเดือนย้อนหลังของพนักงานได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร

  1. เข้าเมนูพนักงาน > พนักงาน > เลือกข้อมูลพนักงานที่ต้องการ
  2. กด “ดูทั้งหมด” ที่หัวข้อ “ข้อมูลการปรับเงินเดือน” ทางกล่องด้านขวามือ

** สำหรับการแก้ไข ที่ประวัติการปรับเงินเดือน จะเป็นการแก้ไขข้อมูลในประวัติเท่านั้น ฐานเงินเดือนของพนักงานท่านนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง**กรณีที่มีการบันทึกข้อมูลพนักงานและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือน ซึ่งจะไม่ตรงกับประวัติล่าสุด ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนให้บันทึกประวัติหรือไม่ 
บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง