นำเข้าสินค้าผ่าน Excel

ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ รายชื่อสินค้า


  1. คลิก + เพิ่มสินค้า เลือกรายการ อัปโหลดสินค้า ที่อยู่ในเมนู สินค้า หัวข้อ สินค้า
  2. คลิกเลือกไปที่คำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ Excel และเพิ่มข้อมูลสินทรัพย์ลงในไฟล์ที่ได้ทำการดาวน์โหลด
  3. หลังจากที่เพิ่มข้อมูลสินทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบ โดยคลิกที่คำสั่ง อัปโหลด

  4. ตรวจสอบข้อมูลสินค้า ที่กำลังจะเพิ่มเข้าไปในระบบ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่คำสั่ง อัปโหลดข้อมูล

  5. ระบบจะทำการสร้างรายการสินค้าพร้อมคำนวณยอดสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติ
การแก้ไขโดยการอับโหดลซ้ำ

รายการสินค้าเดิมจะไม่ถูกแก้ไขหากไม่ลบสินค้าออกจากระบบก่อน หากต้องการลบ ให้เลือก Check Box หน้าสินค้าแล้วกด ลบ

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง