ตั้งค่าอัตราการหักประกันสังคม

เนื่องด้วยมาตรการลดอัตราเงินสมทบฯ จากสำนักงานประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี ครม. มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม

สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่

ตั้งค่า -> พนักงาน -> ประกันสังคม

โดยจากเดิมประสังคมที่ลูกจ้างจะถูกหัก
5% ของเงินเดือน แต่จะไม่เกิน 750 บาท เปลี่ยนเป็น 2.5% ของเงินเดือน แต่จะไม่เกิน 375 บาท
โดยจากเดิมประสังคมที่นายจ้างสมทบ
5% ของเงินเดือน แต่จะไม่เกิน 750 บาท เปลี่ยนเป็น 2.5% ของเงินเดือน แต่จะไม่เกิน 375บาท

กรณี: ได้มีการจ่าย Payroll ในหักลูกจ้างอัตรา 5%  ไปแล้ว

หากผู้ใช้งานที่ได้ทำการสร้าง Payroll ของเดือนมีนาคมไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนอัตราการหักประกันสังคม
สามารถปรับได้ดังนี้

1.ทำการยกเลิกการจ่าย Payroll ที่ต้องการจะทำเปลี่ยนอัตราการหักประกันสังคม ในกรณีที่ทำการจ่ายประกันสังคมแล้ว

2.เลือกเมนู ตั้งค่า -> พนักงาน -> ประกันสังคม
ผู้ใช้งานเลือก “กล่องสี่เหลี่ยม” เพื่อให้ระบบคำนวณอัตราประกันสังคมใหม่
หลังจากเลือกเสร็จสิ้นให้กด  “บันทึก” เมื่อทำการบันทึกรายการแล้วระบบจะทำการเปลี่ยนอัตราการหักประกันสังคม

**ข้อควรระวัง “ระบบจะคำนวณประกันสังคมใหม่” ให้เฉพาะเอกสาร Payroll ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติและสถานะของรายการประกันสังคมที่เป็นอัตโนมัติเท่านั้น 

**แต่ถ้าผู้ใช้งานได้ทำการจ่ายประกันสังคมไปแล้ว 
ทางทีมงาน SMEMOVE แนะนำให้ปรึกษาทาง :สำนักงานประกันสังคม

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง