รายชื่อสินค้า

รายชื่อสินค้าจะประกอบไปด้วย สินค้าขาย สินค้าที่ซื้อมาขาย และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 แท็บด้วยกัน

1. รายละเอียดสินค้า จะประกอบไปด้วย ประเภทสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา และการตั้งค่าทางบัญชี

2. ประวัติการซื้่อขายสินค้า

3. รายละเอียดของ Serial No. ที่รองรับการทำงานกับเครื่องสแกนบาร์โค๊ด

ขั้นตอนในการสร้างรายชื่อสินค้า


 1. คลิกไปที่คำสั่ง + เพิ่มสินค้า ในแท็บเมนู รายชื่อ หัวข้อ สินค้า
 2. คลิกเลือกประเภทสินค้า ที่เป็นการกำหนดรูปแบบของประเภทสินค้าที่ต้องการเพิ่ม โดยทางระบบจะมีให้เลือกทั้งหมด 3 รายการคือ
  • สินค้าขายนับสต๊อก สินค้าที่ทั่วไปมีหน่วยนับ จะมีสต๊อกหรือไม่มีก็ได้ และสามารถระบุทุนที่ซื้อมา
  • สินค้างานบริการ สินค้าที่ไม่มีสต๊อก และไม่สามารถกำหนดต้นทุนได้
  • ค่าใช้จ่าย รายการค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ใช้ในกิจการ
 3. ต่อมาให้ทำการระบุข้อมูลในส่วนของ รายละเอียดสินค้า/บริการ/ค่าใช้จ่าย (คำสั่งในส่วนนี้จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทสินค้าที่เลือกบันทึกรายการ)
 4. กำหนด ราคาสินค้า/บริการ/ค่าใช้จ่าย (คำสั่งในส่วนนี้จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทสินค้าที่เลือกบันทึกรายการ)
 5. หากเป็นสินค้าแบบนับสต็อคก็ให้ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของสต๊อกสินค้า มีจำนวนและมูลค่าเท่าใด เริ่มนับสินค้าเมื่อใด
 6. ทำการกำหนด บัญชีเชื่อมโยง ซึ่งถือเป็นการกำหนดบัญชีเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับผังบัญชีที่กำหนดไว้ ในส่วนนี้สามารถเลือกกำหนดเอง หรือกำหนดแบบอัตโนมัติที่ทางระบบจะทำการกำหนดให้ทั้งหมด
 7. เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกเลือกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อบันทึกรายการทั้งหมด

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง