ซื้อสินค้า / บริการ

เป็นขั้นตอนการชำระเงินให้แก่ผู้ขายโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งซื้อ เช่นจ่ายค่าไฟ ค่าเช่า หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานต้องชำระเงินให้กับผู้ขายโดยไม่จำเป็นต้องมีการรับสินค้าเข้าระบบ

ขั้นตอนในการสร้างรายการจ่าย


 1. คลิกที่คำสั่ง + สร้างใบสั่งซื้อ ที่อยู่ในเมนู ซื้อ ในหัวข้อของ ใบสั่งซื้อ
 2. ระบุ ประเภทค่าใช้จ่าย เพื่อการลงบัญชีที่ถูกต้อง พร้อมใส่ชื่อซัพพลายเออร์หรือผู้ขาย ที่อยู่ ชื่อติดต่อ และอีเมลที่ใช้ในการส่งใบส่งใบสั่งซื้อ
 3. กำหนดเงื่อนไขราคาอย่าง สกุลเงิน (หากทำการค้าระหว่างประเทศอยู่ก็สามารถทำการเลือกสกุลเงินของประเทศคู่ค้าได้) การให้เครดิตเทอม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดที่หากมีก็สามารถระบุลงไปในฟอร์มได้เลย
 4. ในส่วนของรายการสินค้า ผู้ใช้งานสามารถทำการระบุชื่อโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ได้โดยกดไปที่คำสั่ง เพิ่มโปรเจกต์
 5.  ต่อมาเป็นการกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มชื่อสินค้าที่จะระบุลงไปในใบสั่งซื้อ โดยกรอกข้อมูลลงไปในช่องสินค้า (ชื่อสินค้า) จำนวนของสินค้าที่ต้องการซื้อ และราคาของสินค้าต่อหน่วย หากต้องการแก้ไขชื่อสินค้า ให้คลิกที่ตัวเลือก แก้ไข ด้านหลังรายการสินค้า หรือหากต้องการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าระบบ ก็คลิกที่คำสั่ง เพิ่มใหม่

  ข้อควรระวัง

  แก้ไข จะเป็นการแก้ไขรายการสินค้าที่มีอยู่เดิมในระบบ

 6. เมื่อสินค้ามีมากกว่า 1 รายการก็สามารถคลิกที่คำสั่ง เพิ่มสินค้าได้เลย หากมีรายละเอียดที่สำคัญของสินค้าก็สามารถคลิกไปที่คำสั่ง เพิ่มรายละเอียดสินค้าและทำการกรอกข้อมูลลงไป ในขั้นตอนนี้ระบบจะเพิ่มรายการสินค้าในฐานข้อมูลสินค้า ให้อัตโนมัติ
 7. เลือกใส่ หมายเหตุในเอกสาร โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูกระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และทำการระบุ ระยะเวลา ของใบสั่งซื้อ
 8. ใส่หมายเหตุที่ต้องการใช้ในการสื่อสารหรือแจ้งปัญหาข้อสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับรู้ใน โน้ตภายในบริษัท และทำการ แนบไฟล์ เอกสารสำคัญ
 9. คลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูลใบเสนอราคาที่ได้กรอกมาทั้งหมด

การยืนยันอนุมัติค่าใช้จ่าย


 1. กดที่ปุ่ม รออนุมัติ เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น อนุมัติ รายการค่าใช้จ่าย ขั้นตอนนี้จะสามารถทำได้ต้องเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเท่านั้น
 2. เลือกวันที่กำหนดชำระ เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้วันครบกำหนด

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง