คอมมิชชัน

คอมมิชชัน หรือค่านายหน้าเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อได้ทำการขายสินค้า หรือบริการสำเร็จ ส่วนเปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งนั้น ขึ้นอยู่การกำหนดของธุรกิจ

ขั้นตอนในการคิดค่าคอมมิชชัน


  1. เข้าสู่เมนู บัญชี ในหัวข้อ คอมมิชชัน คลิกไปที่หมายเลขเอกสารคอมมิชชัน (Commission No.) ของรายชื่อพนักงานที่ต้องการ
  2. ทำการตรวจสอบรายการที่จะต้องทำการจ่ายค่าคอมมิชชัน หากไม่ต้องการจ่ายค่าคอมมิชชันให้คลิกไปที่ไอคอน ถังขยะที่แสดงอยู่ด้านหลังของรายการ
  3. เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่คำสั่ง อนุมัติจ่าย และทำการ บันทึก

    หมายเหตุ ค่าคอมมิชชันจะถูกแสดงเมื่อทำการสร้างเอกสารขาย ที่ระบุชื่อผู้ขาย และการคิดค่าคอมมิชชันควรทำก่อนการจ่ายเงินเดือน สถานะของค่าคอมมิชชันจะถูกเปลี่ยนจาก รอจ่าย เป็น จ่าย เมื่อผู้ใช้งานทำการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง