การให้สิทธิ์พนักงานในคลังสินค้า

การใช้งานเมนูคลังสินค้า เมื่อพนักงานต้องการทำการโอนย้ายสินค้าในระบบ พนักงานท่านนั้นจำเป็นจะต้องมีสิทธิ์ในคลังสินค้านั้นก่อน หากพนักงานไม่มีสิทธิ์ในคลังสินค้านั้น จะไม่สามารถทำการโอนย้าย ส่งสินค้า หรือรับสินค้าได้

วิธีการตั้งค่าให้พนักงานมีสิทธิ์ในคลังสินค้า มีดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 เชิญพนักงานเข้าใช้งานในระบบ SMEMOVE

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าให้สิทธิ์พนักงาน เข้าสู่คลังที่ต้องการขั้นตอนที่ 1 เชิญพนักงานเข้าใช้งานในระบบ SMEMOVE

 

 1. ผู้ใช้งานทำการเชิญสิทธิ์พนักงานเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถดูขั้นตอนได้ที่ลิ้งค์
   การเชิญพนักงานเข้าใช้งานในระบบ

 

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าให้สิทธิ์พนักงาน เข้าสู่คลังที่ต้องการ

  1. เข้าเมนูตั้งค่า > สินค้า

  2. เข้าคลังสินค้า > กด การตั้งค่า

  3. เลือกคำว่า ผู้รับผิดชอบคลังสินค้า และกด เพิ่มรายชื่อ

  4. พิมพ์ชื่อของพนักงาน ที่ต้องการให้มีสิทธิ์ในคลังนี้ และกำหนดขอบเขต ให้สามารถแก้ไข อนุมัติ หรือ ลบเอกสาร

  5. กดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการเชิญสิทธิ์พนักงานเข้สู่คลังสินค้า

 

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง