การใช้งานแผนก

หมายถึงหน่วยงานหรือส่วนย่อยขอองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะด้าน แผนกอาจถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะงานขององค์กร

  1. สร้างแผนก
    เข้าเมนูพนักงาน > แผนก > เพิ่มแผนก
  2. การเลือกแผนกให้พนักงาน
    เข้าเมนูพนักงาน  > พนักงาน > ข้อมูลพนักงานที่ต้องการ

    เลือกแผนก และ ลำดับขั้นของพนักงาน เสร็จแล้วกดบันทึก


บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง