แบ่งชำระ,ส่งสินค้าหลายครั้ง

ขั้นตอนในการแบ่งชำระหรือส่งสินค้าหลายงวด


  1. เข้าไปที่เมนู ขาย คลิกเลือกไปที่หัวข้อ ใบเสนอราคา ทำการเลือกใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการมาเพียงบางส่วน
  2. คลิกเลือกไปที่คำสั่ง รอยืนยัน ที่อยู่ในหัวข้อของ ลูกค้าสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่คำสั่ง รอยืนยัน โดยระบบเปลี่ยนเป็น ยืนยันแล้ว หากต้องการลบการยืนยันออกก็เพียงแค่เลือกคลิกไปที่จุดเดิมอีกครั้ง
  3. ต่อมาให้ทำการคลิกเลือก วิธีการชำระเงิน โดยเลือกที่คำสั่ง แบ่งเป็นงวดๆ และทำการกำหนดวันที่ที่จะใช้ในการวางบิลที่ถูกแบ่งออกมาเป็นงวดๆ โดยในผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ว่าจะแบ่งออกมาเป็นกี่งวด เมื่อกำหนดวันที่วางบิลเสร็จแล้วก็เลือกที่คำสั่ง บันทึก
  4. เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะสร้างแท็บการใช้งานมาเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ส่วนคือใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ ต่อมาให้ผู้ใช้งานเลือกที่แท็บ ใบวางบิล และคลิกที่คำสั่ง + สร้างใบวางบิล
  5. ทำการเลือกสินค้า และจำนวนของสินค้าที่ต้องการ
  6. หากต้องการแก้ไข รายการสินค้าในใบวางบิล หรือต้องการเพิ่มใบลดหนี้ และใบมัดจำ สามารถคลิกที่คำสั่ง แก้ไขรายการ และทำการคลิกที่คำสั่ง บันทึก เพื่อสร้างเอกสารใบวางบิล
  7. คลิกที่คำสั่ง ดูทั้งหมด ในแท็บใบวางบิล เพื่อให้ระบบแสดงรายการคงเหลือ และรายละเอียดของใบวางบิลทั้งหมดที่ได้สร้าง

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง