การเริ่มต้นใช้งาน การออกเอกสารรูปแบบใหม่

 1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจะแสดงรายการให้ระบุรายละเอียดของบริษัท, ประเภทธุระกิจ และรูปแบบการออกเอกสาร ระบบขายใหม่
  **ถ้าผู้ใช้งานต้องการขายสินค้าแบบไม่นับสต็อกติ๊กถูกที่ สามารถขายได้โดยไม่เปิดสต็อก
  เมื่อทำการระบุรายละเอียดเสร็จสิ้นสามารถกดปุ่ม ดำเนินการต่อ และกด ตกลง
  ***ถ้าเลือกรูปแบบระบบขายใหม่ ไม่สามารถเปลี่ยนไปการขายรูปแบบอื่นได้*** 


 2. การตั้งค่ารูปแบบเอกสารใบกำกับภาษีผูกกับใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน หรือแยกเอกสาร
  ตั้งค่าได้ที่ เมนู “ตั้งค่า => ข้อมูลบริษัท => รูปแบบธุรกิจ => ประเภทสินค้า ภายในหัวข้อนี้จะมีให้เลือกผูกใบกำกับภาษีที่หัวข้อ
  ใบกับกำภาษี


 3. การตั้งค่าการเปิดใช้งานเอกสารใบวางบิล
  ตั้งค่าได้ที่ “ตั้งค่า
  => ค่าเริ่มต้นเอกสารขาย => ใบวางบิล ติ๊กเลือก เปิดใช้งานใบวางบิลในเอกสารขายและกดบันทึก
  ***เฉพาะผู้ใช้งานที่สมัคร Pakage Basic ขึ้นไป


 4. การออกเอกสารขายสามารถออกได้ที่ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน และสามารถอ้างอิงจากเอกสารตัวอื่น
  4.1 การสร้างใบเสนอราคา
  สร้างได้ที่เมนู “ขาย => ใบเสนอราคา => กดปุ่มสีน้ำเงิน สร้างใบเสนอราคา” และสามารถนำไปอ้างอิงกับ ใบแจ้งหนี้


  4.2 การสร้างใบแจ้งหนี้
  สร้างได้ที่เมนู “ขาย => ใบแจ้งหนี้ => กดปุ่มสีน้ำเงิน สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
  ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ขึ้นมาใหม่, อ้างอิงจากใบเสนอราคา หรืออัปโหลจาก excel


  4.3 การสร้างใบเสร็จรับเงิน
  สร้างได้ที่เมนู “ขาย => ใบเสร็จรับเงิน => กดปุ่มสีน้ำเงิน สร้างใบเสร็จรับเงิน
  ผู้ใช้งานเลือกได้ว่า สร้างใบเสร็จรับเงินทันที, ใบมัดจำ, สร้างจากเอกสารอ้างอิงจากใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล, หรือสร้างแบบรวบรับจากชื่อลูกค้า


 5. การสร้างใบวางบิล
  *** เฉพาะผู้ใช้งานที่สมัคร Package Basic ขึ้นไป
  เมื่อทำการตั้งค่าเปิดใบวางบิลขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถสามารถสร้าง ใบวางบิล ได้ที่
  เมนู “ขาย => ใบวางบิล => กดปุ่มสีน้ำเงิน สร้างใบวางบิล
  ผู้ใช้งานสามารถเลือก
  — จะสร้างเอกสารใบวางบิลทันทีจะอ้างอิงจาก ใบแจ้งหนี้ ที่ยังไม่ได้ออก ใบเสร็จรับเงิน หรือ
  — ออกแบบรวบเอกสารตามชื่อของลูกค้า โดยกำหนดตามชื่อลูกค้าและช่วงเวลา


 6. การสร้างใบกำกับภาษี กรณีแยกเอกสาร
  เมื่อทำการตั้งค่าแยกเอกสารใบกำกับภาษีขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถสร้าง ใบกำกับภาษี ได้ที่
  เมนู “ขาย => ใบกำกับภาษี => กดปุ่มสีน้ำเงิน สร้างใบกำกับภาษี
  โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกสร้างเอกสารใบกำกับภาษีอ้างอิงข้อมูลจาก ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน

บทความนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง